Knihovny ve Zlínském kraji obnovují provoz

07.05.2020 09:30

ZLÍNSKÝ KRAJ  - Od 27. dubna, v některých případech od 4. května, otevřelo ve Zlínském kraji téměř 90 procent všech veřejných knihoven s provozní dobou nad 15 hodin týdně (tj. 44 knihoven).

„Knihovny poskytují většinou jen výpůjční služby, nepořádají žádné akce pro veřejnost a také převážně neumožňují pobytové služby spojené se čtením denního tisku a časopisů, přístupem k PC a na internet,“ uvedla Gabriela Winklerová z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.
„Některé knihovny znepřístupňují své volné výběry a upřednostňují předchozí objednávky knih nebo čtenářům knihy vybírají sami knihovníci. Často je omezen počet lidí, kteří mohou být současně v knihovnách, v malých knihovnách to může být jen jeden čtenář. Některé větší knihovny musely z provozních důvodů zkrátit svou otevírací dobu,“ přiblížila situaci Jana Tomancová, vedoucí útvaru služeb knihovnám Zlínského kraje.

Knihovny, které otevírají v pozdějším termínu (tj. šest větších knihoven kraje a několik obecních knihoven), provádějí rekonstrukce prostor (např. ve Velkých Karlovicích), revize knihovního fondu, nejsou otevřené z důvodu nedostatečného materiálního nebo personální zajištění provozu, případně karantény čí místní nákazy (Napajedla a okolní obce).

Zřizovatelé knihoven museli zajistit hygienické prostředky pro veřejnost i knihovníky, většina knihoven dodržuje karanténu knih, tj. knížky po vrácení umísťuje do zvláštní místnosti, nebo nechává odložené po dobu nejméně 48 hodin.

„Některé obecní knihovny fungují v domovech pro seniory, proto jsou také ještě zavřeny (např. Pohořelice). V Místní knihovně Bílovice stanovili vybrané hodiny pro seniory. Malé obecní knihovny mají problematickou situaci také z důvodu toho, že knihovny vedou často knihovníci staršího věku,“ řekla Gabriela Winklerová.

Přesto i většina malých obecních knihoven, kterých je v kraji i s jejich pobočkami 269, od tohoto týdne knížky půjčuje v obvyklé provozní době. Od 11. května už bude otevřena většina veřejných knihoven Zlínského kraje. Pro informování veřejnosti knihovny využívají své nebo obecní webové stránky a profily na sociálních sítích.
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně od 4. května obnovila po více než měsíci a půl výpůjční služby ve své ústřední budově a v obvodních knihovnách Díly, Malenovice a Podlesí. Zpočátku si lze knihy vypůjčit pouze na základě objednávek a rezervací, které si čtenáři zadají z pohodlí domova a do knihovny se vydají teprve poté, co z knihovny obdrží výzvu k vyzvednutí.
Čtenáři, kteří si nevědí s vytvořením objednávky rady, najdou video-návod na webu a Facebooku knihovny. Vracení veškerých dokumentů (včetně her, CD aj.) probíhá v Ústřední knihovně ve vstupní hale prostřednictvím samoobslužného automatu.
„Zájem o služby knihovny je obrovský. Po znovuotevření jsme zaznamenali velký nápor návštěvníků, který byl očekávatelný a na který jsme byli připraveni. V prvním týdnu po znovuotevření, kdy bylo možné pouze vracení v Ústřední knihovně (27. 4.- 2. 5.), nás navštívilo přes tisíc uživatelů a vrátilo více než čtyři tisíce dokumentů. Během prvního dne po obnovení výpůjčních služeb 4. května jsme vyřídili 1 222 objednávek, což je trojnásobný počet oproti běžnému stavu, a přijali jsme 1 870 vrácených dokumentů,“ vyjmenoval ředitel knihovny Jan Kaňka.
„Čtenáři k nám ale nemusí spěchat, systém upomínek zůstává vypnutý až do 31. května 2020. Pokud se k nám přeci jen uživatelé vypraví, prosíme o dodržování základních hygienických opatření, zejména používání roušek, desinfekci rukou, dodržování rozestupů a pokud možno využívání online plateb,“ doplnilavedoucí služeb Dagmar Marušáková.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Krajská knihovna Františka Bartoše