Knihovna Kroměřížska je přátelská k handicapovaným

25.05.2020 12:12

KROMĚŘÍŽ - Knihovna Kroměřížska se může od letošního dubna pyšnit certifikátem Handicap Friendly.
„Odborná komise, která certifikát uděluje, vyhodnotila kroměřížskou knihovnu jako instituci, jež v maximální míře usnadňuje přístupnost skupině uživatelů s tělesným postižením. Knihovna zařazuje do svých plánů problematiku přístupnosti pro různé skupiny osob se specifickými potřebami,“ řekla místostarostka Daniela Hebnarová.

Na podmínkách, které opravňují instituci vlastnit certifikát Handicap Friendly, pracovali zaměstnanci Knihovny Kroměřížska dlouhodobě.
„ Už při rekonstrukci budovy jsme mysleli na handicapované čtenáře a nechali provést některé stavební úpravy, v průběhu zhruba pěti let jsme – z finančních důvodů postupně - odstraňovali nedostatky a problematická místa. V poslední době se to dotklo třeba vstupu do počítačové učebny, kde byly upraveny schody a instalován výtah, postarali jsme se o výměnu dveří a části podlahy,“ uvedla ředitelka Knihovny Kroměřížska Šárka Kašpárková.
Hodnotící komise se zajímala rovněž o informovanost a proškolení zaměstnanců knihovny v dané problematice. Pracovníci knihovny jezdí na školení, musí vědět jak spolupracovat a pomáhat osobám s různými druhy postižení, spolupracují se spolky, které sdružují osoby s handicapem.

„Jsem moc ráda, že se nám povedlo přiblížit knihovnu i čtenářům s jistými omezeními. Bylo to náročné, ale také nám to hodně dalo. A stále máme a budeme mít co zlepšovat,“ dodala Kašpárková.

Certifikát uděluje komise odborníků a jednotlivá zařízení posuzuje podle standardu Handicap Friendly Bezbariérové knihovny spadající pod Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Kroměříž