Kdysi se zde ryly záhonky, dnešní Relaxační zahrada zve k posezení a hrám

10.06.2020 13:52

HULÍN - Dlouhé roky to byla školní zahrada a řada obyvatel Hulína se zde naučila základům zahradničení. Poté tady mohla vniknout hasičská zbrojnice, v dalším období šlo spíše o neudržovanou a nevzhlednou plochu.

„To vše je dnes minulostí. Prostor za současnou knihovnou se proměnil v krásnou Relaxační zahradu, ve které mohou trávit volný čas malí i velcí návštěvníci. A nyní má za sebou slavnostní otevření,“ informoval Zdeněk Dvořák z hulínské radnice.

„To víte, že si pamatuji, jak to zde vypadalo dříve. Z levé strany byla učitelská a ředitelská zahrada, z pravé strany žákovská. Ale to už je minulost. A musím přiznat, že současná Relaxační zahrada je nádherná,“ svěřila se Anna Navrátilová, pamětnice a účastnice slavnostního zahájení provozu.

Zavzpomínal také starosta města Roman Hoza, který v základní škole, dnes už přestěhované do budovy v jiné části Hulína, učil i řediteloval. „Něco záhonků jsem tady s žáky poryl. Jsou to hezké vzpomínky. Lidé, co teď budou zahradu navštěvovat, budou mít zážitky a vzpomínky jiné. Věřím, že krásné, protože Relaxační zahrada vybízí k posezení s knížkou, děti zde mají mnoho atrakcí. Podle mě sem lidé budou rádi chodit,“ odhaduje Roman Hoza.

Relaxační zahradu začalo město budovat už v loňském roce, náklady dosáhly výše cca 1,5 milionu korun. Návštěvníci zde najdou místa pro odpočinek, potěšit se mohou mnoha druhy květin a další vysázenou zelení. Děti mají k dispozici různé herní prvky, od houpaček po velké indiánské tepee. Vše je volně přístupné, včetně trávníku, jemuž v regeneraci pomáhá automatický zavlažovací systém.
 „Prostor vhodně navazuje na aktivity pořádané knihovnou, ke které přiléhá, a dalších organizací, které v její budově sídlí. Ostatně, to byl také náš záměr, se kterým jsme se do budování Relaxační zahrady pouštěli,“ konstatoval Jiří Schaffer, místostarosta města.

Během slavnostního otevření Relaxační zahrady se také rozdávaly slunečnice a čokolády. Dostaly je pečovatelky a další pracovnice příspěvkové organizace města DECENT, která v Hulíně zajišťuje pečovatelské a odlehčovací služby.
 „Chtěli jsme jim veřejně poděkovat za vše, co dělaly pro potřebné během pandemie koronaviru. A bylo toho opravdu hodně! Snad už je tahle krize za námi, proto jsme kolegyním z DECENTu předali i symbolickou poslední ochrannou roušku,“ sdělil Roman Hoza.

Akci využila k prezentaci své činnosti i nezisková organizace ROSKA sdružující nemocné s roztroušenou sklerózou a osoby jim blízké.Představitelé její kroměřížské pobočky v čele s předsedkyní Pavlínou Kovalovou zároveň poděkovali městu Hulínu za finanční podporu své činnosti.

Relaxační zahrada je pro veřejnost přístupná každý den. Otevírací doba začíná v 7.00 a končí v 19.00. 

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: MěÚ Hulín