Kdo povede Slovácké divadlo? Odpověď dá výsledek výběrového řízení

30.01.2020 13:35

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Výběrové řízení na ředitele Slováckého divadla vypsalo město Uherské Hradiště. Zájemci mohou své přihlášky podávat do konce března. Zda některý z nich uspěje, bude známo koncem měsíce května.

Dosavadní ředitel Slováckého divadla Michal Zetel se vzdal své funkce ke dni 31. srpna 2020. Město, které je zřizovatelem divadla, do funkce ředitele hledá člověka s výbornými řídícími, komunikačními a manažerskými schopnostmi, který vyniká spolehlivostí a schopností vést a motivovat tým lidí. „Naší představou je, aby ředitelem byl především dobrý manažer, který dokáže divadlo dobře nejen vést a řídit, ale který má také jasnou představu o jeho budoucnosti,“ řekl starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha. Komisi pro výběrové řízení, která má 14 členů, jmenovala dne 27. ledna 2020 Rada města Uherské Hradiště.  Za Zetelova vedení se podařilo mnoho věcí: o divadlo je velký zájem, povedlo se navýšit tržby a úspěchy slaví nejen inscenace, ale i jednotlivé herecké osobnosti. Míra soběstačnosti divadla dokonce převyšuje celorepublikový průměr. Divadlo rozšířilo nabídku svých služeb, má předplatné i pro děti. Michal Zetel také aktivně spolupracoval s městem na realizaci investičních akcí, které v divadle v době jeho působení probíhaly.

Udržení vysokého kreditu Slováckého divadla je pro město poměrně finančně náročné. Celkové roční náklady Slováckého divadla se pohybují kolem 50 milionů korun, přičemž přímo z rozpočtu města jde na divadlo ročně částka převyšující 25 milionů korun, a to i přes to, že cca 70 % návštěvníků divadla tvoří občané regionu, tedy mimo města. Dále město platí více než 1 milion korun  za nájem, neboť budova, ve které divadlo sídlí, není jeho majetkem. Další nemalé finanční prostředky město investuje také do nákladných oprav budovy divadla.

 

Rudolf Maňas

Zdroj, foto: MěÚ Uherské Hradiště, Jan Pášma