Kanovnické domy v Kroměříži procházejí nezbytnými opravami

09.10.2020 08:23

KROMĚŘÍŽ - Město začalo s postupnou opravou kanovnických domů v Jánské ulici, které jsou součástí městské památkové rezervace (MPR) a jsou na seznamu kulturních památek. Komplex pěti budov je v majetku města a zaslouží si pozornost a péči.
„Město Kroměříž se snaží být dobrým majitelem a hospodářem. Uvědomujeme si, že o významné památky a zajímavé objekty je třeba náležitě pečovat, abychom je v co nejlepším stavu předali dalším generacím,“ uvedla místostarostka Daniela Hebnarová.
V suterénu kanovnického domu v Jánské ulici nejblíže k Velkému náměstí (číslo popisné 31) letos proběhla první část prací, které by měly přispět k zachování důležité součásti MPR.
„Ve sklepě objektu byly kompletně odstraněny cementové omítky stěn a kleneb. Zásah by měl přispět k provětrání prostor a zabránit vzlínání vlhkosti do nadzemních pater budovy. Do této opravy město investovalo 199 tisíc korun, část nákladů ve výši 50 tisíc korun pokryje dotace ministerstva kultury z programu na památkově chráněné objekty v městské památkové rezervaci,“ informoval tiskový mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.
„Město chce v opravách kanovnických domů pokračovat. Na rok 2021 má v plánu sanaci sklepních prostor zbývajících čtyř domů s čísly popisnými 27 – 30. I zde by mělo dojít k otlučení omítek a následnému provzdušnění suterénu,“ řekla Jana Gregorová z odboru regionálního rozvoje.
Již nyní má radnice připravené podklady pro zařazení projektu do dotačního programu na rok 2021. V budoucnu by město chtělo s opravami pokračovat.
Soubor pěti bývalých kanovnických domů (čísla popisná 27 – 31) náleží k nejhodnotnějším architektonickým celkům Kroměříže. V současné době tu sídlí Základní umělecká škola Kroměříž, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj. Vybudovány byly na popud biskupa Karla Lichtenštejna z Kastelkornu biskupským architektem a inženýrem Pietrem Giovanni Tencallou. Jde o barokní výstavbu z přelomu 17. a 18. století na místě drobných řemeslnických domků a staré obecní šatlavy. Je zde patrné odlišení uličních reprezentativních a skromnějších dvorních fasád.
Ve druhé polovině 20. století byly jednotlivé budovy nešetrně zrekonstruovány. Byly vzájemně propojeny, vybudovala se dvorní přístavba, byl instalován výtah a došlo i na střešní okna, výměnu dveří a oken, a odstranění původní dlažby.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Měú Kroměříž