Kandidát na senátora Pavel Stodůlka: Zdravotnictví není zdaleka jediná oblast, která potřebuje změnu

06.09.2020 16:04

ZLÍN – Ve volbách do Senátu ČR, které proběhnou 2. a 3. října, se o senátorské křeslo ve zlínském obvodě číslo 78 uchází sedm kandidátů. Mezi nimi i světově uznávaný oční chirurg Pavel Stodůlka, který již získal stříbrnou medaili Senátu pro významné osobnosti. V případě svého zvolení by se vedle zdravotnictví chtěl zaměřit na podporu podnikání, vzdělávání nebo dopravu.

Pavel Stodůlka se oční chirurgii věnuje přes 30 let. Pokud by se stal senátorem, chce se zasadit o lepší dostupnost a efektivitu zdravotní péče.„Vzhledem k mé profesi a dosavadní práci bych se chtěl věnovat především zdravotnictví. Jako očního lékaře a chirurga mě mrzí, jak nehospodárně se mnohdy ve zdravotnictví nakládá s veřejnými penězi a jak silná farmaceutická lobby ovlivňuje dostupnost léků i zdravotní péče. Pokud jde o zdravotnictví, nejen pacienty, ale zejména lékaře trápí zbytečná byrokratická zátěž.Tu je třeba eliminovat, aby lékaři více léčili a méně ‚papírovali‘. Jako lékař bych si přál, aby každý pacient měl přístup k léčbě, kterou potřebuje. Není možné, aby lékaři museli používat drahé léky, když existují levnější a stejně bezpečné i účinné,“popsal Pavel Stodůlka.

Nadměrnou byrokracii by Pavel Stodůlka rád omezil nejen ve zdravotnictví. „Přílišná byrokracie v nemalé míře omezuje především drobné a střední firmy, které mají o to méně času a energie na vlastní rozvoj. Chci pomoci tomu, aby stát firmám a podnikatelům pokud možno nepřekážel složitými a často se měnícími pravidly, ale naopak vytvořil jednoduché fér zákony srozumitelné běžným lidem. Firmy se pak budou moci lépe rozvíjet a s tím je spojen i vznik nových pracovních míst,“ uvedl Pavel Stodůlka.

Vedle zdravotnictví by se chtěl nestranný kandidát soustředit na zaměstnanost, dopravu a vzdělávání. „Ve své praxi na klinice se neustále setkávám s mnoha lidmi a naslouchám jejich každodenním problémům, nejen těm zdravotním.Proto bych se rád věnoval podpoře podnikání a s tím souvisejícímu vzniku nových pracovních míst. Podpořit je třeba i zlepšení dopravní infrastruktury. Jako většinu obyvatel Zlínského kraje mě trápí, v jak špatném stavu jsou některé silnice, železniční doprava nebo jak moc zaostáváme za vyspělými státy, co se týče podpory cyklistiky ve městech či rozvoje elektromobility. V neposlední řadě ze své praxe učitele na Univerzitě Karlově vidím, jak důležité je kvalitní a dostupné vzdělání, které nementoruje a nebazíruje na memorování nekonečného množství informací, ale rozvíjí přemýšlení a motivuje studenty. Na vzdělání je závislý jak rozvoj regionů, tak budoucnost celé země. Proto rád podpořím vzdělávání, ať už učňovské, středo-a  vysokoškolské i vzdělávání pro všechny generace. A je třeba pamatovat i na výuku zručných řemeslníků. Nemůže přece celý národ sedět za klávesnicemi počítačů,“řekl Pavel Stodůlka.

Zázraky Pavel Stodůlka neslibuje, jeho cílem je setrvalá, pečlivá a poctivá práce pro občany. „Práce senátora většinou není o radikálních změnách ze dne na den. Stěžejní práci vidím v navrhování zákonů a jejich připomínkování. Sám trvám na tom, aby písemnosti v naší firmě byly co nejvýstižnější, stručné a srozumitelné. Tak by měly být psány i zákony a úřední materiály. Je nezbytná mravenčí práce ve výborech Senátu. Senátor by měl být schopen zajistit si kvalitní informace z různých oborů lidské činnosti, sestavit si kolem sebe tým spolupracovníků, naslouchat odborníkům i běžným lidem, kterých se zákony nejvíce týkají. Senátor naslouchá lidem v kraji a je jim ku pomoci. V každém případě to bude především o dlouhodobé poctivé práci pro Zlínsko. Proto mně dává smysl volit někoho, kdo má za sebou konkrétní výsledky, a ne jen hlasité proklamace ke každému tématu,“ uzavřel Pavel Stodůlka.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: TZ, Petra Ďurčíková, mediální konzultant