Kácení stromů si vynutila blízkost plynovodu

08.01.2019 11:09

VSETÍN - V uplynulých dnech došlo na vsetínských Rybníkách k pokácení přibližně dvou desítek vzrostlých stromů. „Tato akce vyvolala mezi obyvateli řadu otázek a nevoli. Jiné řešení, než pokácení, však nebylo možné. Stromy totiž rostly v bezprostřední blízkosti plynovodu, což dle energetického zákona není možné. Jejich odstranění provedla firma najatá samotnými plynaři po oznámení této aktivity městu,“ informoval Jiří Žůrek z vsetínské radnice.
Stromy na Rybníkách byly v minulosti za dnes již nejasných okolností, stejně jako na mnoha jiných sídlištích, vysazeny v ochranném pásmu plynovodu. Prvotní impulz k jejich skácení byla právě havárie plynovodního řadu v areálu mateřské školy Benátky. „Při následných výkopových pracích bylo zjištěno, že kořeny stromů obrůstají plynovod a mohly by způsobit další havarijní situaci,“ uvedl pracovník odboru životního prostředí Marcel Petřek s tím, že pokáceny byly nejprve tři jasany. „Z tohoto důvodu společností Innogy pověřená společnost GridService oznámila kácení dalších stromů v trase plynovodu podél ulice Benátky a vedle domu Těšíkov 1174,“ pokračoval.

Celkem tak muselo být nakonec odstraněno jedenadvacet stromů, mezi nimiž byly kromě jasanů také tři lípy, bříza a jedle.

Dle energetického zákona je zakázáno vysazování trvalých porostů kořenících blíže jak 20 centimetrů k povrchu plynovodu ve volném pruhu pozemku  o šířce dva metry na obě strany  od osy plynovodu. „Tyto stromy byly vysazeny v minulosti v rozporu s tímto zákonem a znamenaly pro plynovod riziko poškození jejich kořenovým systémem,“ vysvětlil nutnost jejich odstranění správce městské zeleně Petr Mikulík.
Místa po vykácených stromech ale nemusí zůstat do budoucna zcela holá. Podle Mikulíka je možné vysadit zde nové dřeviny, které však budou respektovat ochranné pásmo plynovodu. „Bude záležet na obyvatelích této lokality, o jaké dřeviny budou mít zájem. Budeme s lidmi teprve jednat,“ dodal Mikulík.

Dřevo z pokácených stromů je majetkem města Vsetína a bylo přepraveno do areálu kompostárny na Poschlé k dalšímu zpracování. Větve byly zeštěpkovány a použity na kompost, větší kusy pak jsou zpracovávány na palivové dříví, které je možné si zde zakoupit. 

Vlastimil Langer
Foto: Jiří Žůrek