K rekonstrukci vlakového nádraží ve Vsetíně je opět blíže

07.02.2020 09:57

VSETÍN - Zahájení rekonstrukce vlakového nádraží spolu s navazující přeměnou přednádražního a zanádražního prostoru se opět přiblížilo. Vsetínští radní schválili uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích města, která je nezbytná pro to, aby mohla Správa železnic (dříve Správa železniční dopravní cesty) provést stavbu. Stavební práce odstartují zřejmě v příštím roce.

Součástí rekonstrukce vlakového nádraží, kterou připravuje Správa železnic je demolice stávající a stavba nové výpravní budovy, jež má poté sloužit jako společný odbavovací terminál pro vlakovou i autobusovou dopravu. Dále je součástí nové dispoziční a směrové uspořádání kolejiště tak, aby podél něj mohly vyrůst bezbariérové vyvýšené peróny. Pod kolejištěm pak mají být vybudovány dva podchody. Jeden přímo pod nádražím s vyústěními v městské části podzemního parkoviště a v lokalitě bývalé Delty Na Lapači, druhý poblíž budovy VZP, jenž nahradí stávající železniční přejezdy U Křivačkárny a na ulici Štěpánská. Ty budou zcela zrušeny. Současně je ale také v plánu stavba parkovacího domu v místě bývalé „zbrojovácké“ železniční vlečky

„Počítáme s náklady ve výši 2,2 miliardy korun,“ uvedl Marek Illiaš z tiskového oddělení Správy železnic s tím, že investor rozdělil akci na tři části. Město tyto veškeré aktivity se Správou žerleuznic koordinuje, neboť na rekonstrukci vlakového nádraží bude navazovat svými úpravami přednádražního a zanádražního prostoru. „Momentálně připravujeme veřejnou soutěž na zpracovatele dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby, soutěž bychom chtěli vyhlásit na přelomu letošního února a března,“ prohlásil starosta Jiří Růžička.

V přednádražním prostoru město plánuje přesun autobusového nádraží blíže k nově postavené výpravní budově a stavbu příjezdové komunikace k ní. Stávající křižovatku u polikliniky pak má nahradit kruhový objezd. V zanádražním prostoru u vyústění podchodu je v plánu stavba záchytného parkoviště. 

„Správa železnic by s rekonstrukcí nádraží měla začít v příštím roce a my se k ní s úpravami přednádraží a zanádraží připojíme. Realizace celého projektu by měla trvat zhruba tři roky,“ uzavřel starosta Růžička.

 

Rudolf Maňas

Zdroj, foto: MěÚ Vsetín, Michal Horský