K omezení akutní péče kvůli pacientům s Covid-19 ve Valašském Meziříčí nedošlo

09.11.2020 11:39

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí průběžně navyšuje kapacity covidových lůžek a zatím nemusí pacienty s onemocněním Covid-19 převážet do jiných zařízení. V současné době je jich zde hospitalizováno přes šest desítek. Zároveň nedošlo k omezení péče pacientů s akutními potížemi či úrazy.

Zlínský kraj patří celorepublikově k nejhůře zasaženým regionem s onemocněním COVID-19 a ani Valašsko není výjimkou. „Čísla hospitalizovaných pacientů se v čase a během dne mění. Nyní je hospitalizováno u nás celkem 68 pacientů pozitivních na COVID-19, u dalších čekáme na výsledek testu, čtyři jsou napojení na umělou plicní ventilaci,” popisuje aktuální situaci v Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí její předseda představenstva Milan Leckéši.

„Pro intenzivní péči o pacienty s Covid-19 je zde vyčleněna kapacita multioborové jednotky intenzivní péče, která byla ještě navýšena o tři lůžka, tedy celkem je k dispozici 12 lůžek. Někteří z pacientů jsou také umístěni do boxů na ARO. Současně má valašskomeziříčská nemocnice pro standardní péči o covid-pozitivní pacienty k dispozici 66 lůžek na několika stanicích a pro jejich doléčení otevřela začátkem listopadu dalších 19 lůžek na oddělení rehabilitace,“ uvedla tiskopvá mluvčí nemocnice Radka Miloševská.

„Musíme i nadále zajistit péči nejen o pacienty covid-pozitivní a suspektní, ale poskytujeme nadále i péči akutní pro spádovou oblast 80 tisíc obyvatel. K dispozici máme 8 standardních ventilátorů, přičemž v posledních dnech je na umělou plicní ventilaci připojeno 6 až 7 pacientů. Jde o závažné stavy, kdy ne každý je zapříčiněn koronavirem. I nadále probíhá operativa pacientů s akutními potížemi či úrazy,” vysvětlil ředitel nemocnice s tím, že v důsledku rozšíření standardních a intenzivních lůžek je nemocnice ve Valašském Meziříčí doposud schopna přijmout všechny covidové pacienty vyžadující hospitalizační léčbu.

Vzhledem k vyčlenění dětského oddělení pro dospělé pacienty s onemocněním COVID-19 jsou děti, které vyžadují hospitalizaci z jakéhokoliv důvodu, aktuálně hospitalizovány na dětském oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín. „Dále jsme vzhledem k onemocnění pediatrů dočasně přesunuli do Nového Jičína také porody. Pokud nedojde k dalšímu výpadku personálu, předpokládáme porodnici znovu otevřít již v sobotu 7. listopadu,“ doplnil k aktuálním omezením Leckéši.

Krizovou situaci se Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí daří zvládat zejména díky maximálnímu nasazení všech zaměstnanců i dobrovolníků z řad studentů a mediků. A to i přesto, že se onemocnění nevyhýbá ani jim, což značně oslabuje personální kapacity.
„Zaměstnanci nemocnice opět potvrdili, že svou práci berou jako službu pacientům,” těší Milana Leckéšiho a jedním dechem na adresu svých kolegů dodává: „Měli jsme a máme desítky zdravotníků z naší nemocnice, kteří sami onemocněli, někteří byli i hospitalizováni. Mnozí se již do práce vrátili, a to i tehdy, když sice měli negativní výsledek stěru, ale zcela fit ještě nebyli. Potřebovali jsme je, tak přišli. A nejen za tento přístup, ale také za pracovní úsilí, empatii a schopnost upozadit sebe a své rodiny jim patří hluboký obdiv a velké poděkování.”
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Nemocnice Valašské Meziříčí