Josef Holcman bude číst se své knihy Karel chodí po zemi

10.09.2019 15:29

ZLÍN - Autorské čtení z nové knihy Josefa Holcmana o životě a dobách etnografa a folkloristy Karla Pavlištíka, jedné z nejvýraznějších postav kulturního života jihovýchodní Moravy, se uskuteční 12. září od 18 hodin v kavárně 14|15 Baťova institutu.

„Známý zlínský autor Josef Holcman, občanským povoláním soudce, a také blízký přítel Karla Pavlištíka, ve své knize zachytil nejen osobní schůzky a rozhovory, ale také reflexi dalších přátel od Miroslava Zikmunda přes Ludvíka Vaculíka až po členy folklorních souborů, se kterými Pavlištík spolupracoval,“ informovala Gabriela Winklerová z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

V knize jsou popsány životní peripetie Karla Pavlištíka, které jemu i jeho nejbližším často přinesly nejednu těžkou zkoušku. Od jeho aktivní účasti v rámci obrodného procesu v roce 1968 přes normalizační šikanu, nucený odchod z místa etnografa v muzeu a zákaz činnosti s mládeží až po satisfakci po roce 1989 a jeho návrat do politického a kulturního života Zlína.

Jsou zde připomenuty jeho zásluhy o rozvoj folklorního hnutí, činnost v rámci Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, jeho spolupráce se soubory na Slovácku a Valašsku.

Odborná činnost etnografa Pavlištíka je v knize také dokumentována a ostatně dodnes k vidění v rámci stálých expozic Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Princip Baťa a především Dřevo proutí sláma na malenovickém hradě.

Josef Holcman v textu knihy velmi oceňuje Pavlištíkův životní a pracovní elán, jeho schopnost uvádět nápady v život a strhávat svým příkladem ostatní. „Vždyť zásluhou doktora Pavlištíka věnovali cestovatelé Hanzelka a Zikmund své osobní archivy Muzeu jihovýchodní Moravy a na jeho popud a podle jeho libreta vznikla oceňovaná expozice S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly. Byl zakladatelem novodobé tradice Tříkrálového koštování, jehož 23. ročník proběhl 6. ledna. Také Klub H+Z, který knihu vydává, je dalším duchovním dítětem Karla Pavlištíka,“ dodala Silvie Lečíková z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Kniha byla vydána díky finanční podpoře Ministerstva Kultury ČR, obcí Kašava a Držková, Městského úřadu Vizovice, firmy Jelínek, a.s. a dalších.

Veřejně bude kniha Karel chodí po zemi představena 12. září od 18 hodin v kavárně 14|15 Baťova institutu, kde ukázky z knihy přečtou a na Karla Pavlištíka vzpomenou autor, spisovatel Antonín Bajaja a další. Akci pořádanou Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně, Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Klubem H+Z doprovodí zpěvem mužský pěvecký soubor Mužáci ze Zlína a hudbou Cimbálová muzika Kašava s primášem Petrem Králem.

Vlastimil Langer