Jezírko zadrží vodu a osvěží prostředí v Centrálním parku sídliště Jižní Svahy

21.11.2020 20:03

ZLÍN - Vodní biotop jako místo k relaxačním procházkám a zvýšení biodiverzity, ale také podzemní akumulační nádrže pro zachytávání dešťové vody z okolních panelových domů. „To je hlavní podstata projektu, jehož realizace se nyní přiblížila. Rada města Zlína schválila vyhlášení veřejné zakázky ke zhotovení této stavby. Jedná se tak o další etapu dostavby Centrálního parku na sídlišti Jižní Svahy,“ informoval tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky podle mluvčího je 24, 790 milionů korun bez DPH. Část stavby bude spolufinancována z Operačního programu Životního prostředí.

„Půjde o krajinný prvek, takzvaný vodní biotop, který díky svým přírodním procesům bude pomáhat zlepšovat mikroklima v dané lokalitě. Posedět bude možné nejen na zpevněné ploše, která u jezírka vznikne, ale také v horní části terénní modelace a to na úrovní nové vybudované vyhlídkové lávky, jejíž okolí bude doplněno o netradiční mobiliář, jako jsou dřevěná lehátka apod.“ upřesnila Zuzana Hegmonová, zahradní architektka z Odboru městské zeleně magistrátu.

Nově budovaná plocha v Centrálním parku bude mít rozlohu cca hektar. Dominantou bude jezírko s rozlohou 1000 metrů čtverečních, na jehož břehy budou vysazeny vodní rostliny. Jezírko nebude určeno ke koupání. Nádrž bude napájena z podzemního vrtu, počítá se však i s využitím dešťové vody svedené z nedalekých bytových domů do podzemní retenční nádrže. „Tato voda bude po určité době od naplnění využívána jednak jako zdroj pro doplňování vody v samotném biotopu a jednak pro závlahu zeleně v parku. Výstavbu biotopu s jezírkem podpořili také obyvatelé města v anketě, která kladla otázku, co by mohlo vzniknout po zbouraném torzu,“ vysvětlil tiskový mluvčí.

„Hospodárnost s využitím dešťové vody je na místě. Při vydatnějších deštích tyto záchytné nádrže uleví kanalizační sítí, čímž snižují riziko povodní. Zadrženou vodu lze využít později, když naopak udeří sucho,“ uvedl Bedřich Landsfeld, náměstek primátora pro oblast životního prostředí.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto vizualizace: Magistrát města Zlína