Jesle zřizované městem se znovu otevřou současně s mateřskými školami

13.05.2020 10:45

ZLÍN – Jesle v ulici Budovatelská a Jesle M. Knesla, které byly od pondělí 23. března uzavřeny, se opět otevřou současně s mateřskými školami v pondělí 18. května.

„Aby byl návrat dětí do jeslí bezpečný, prosíme rodiče, aby dodržovali obdobné pokyny
a doporučení, která jsou uvedena v dokumentu MŠMT pro mateřské školy v souvislosti s obnovením provozu mateřských škol do konce školního roku 2019/2020,“ sdělil tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

Nejdůležitější z pokynů či doporučení jsou následující:
Při cestě do jeslí a z jeslí zakrýt ústa a nos ochrannými prostředky,
dodržovat odstup dva metry,
minimalizovat velké shromažďování osob před zařízením jeslí,
nevodit do jeslí děti s příznaky COVID-19,
při prvním vstupu do jeslí předkládá zákonný zástupce následující prohlášení,
písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
„Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do jeslí umožněn.

Jesle zajistí zvýšenou četnost úklidu a dezinfekce, větší část pobytu venku v areálu jeslí, časté větrání a další nařízení, která jsou uvedena ve zmíněném dokumentu Ministerstva školství. Děti a pracovníci jeslí roušky v prostorách jeslí nosit nemusí?ů dodal tiskový mluvčí.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Magistrát města Zlína