Je připravena přestavba mostu u Komárova

11.06.2019 10:29

ZLÍNSKÝ KRAJ – Bez přerušení provozu na silnici mezi Komárovem a Napajedly (Topolnou) bude na této komunikaci probíhat v následujících měsících přestavba mostu. Automobily budou staveniště objíždět po provizorní komunikaci přes zatrubněný potok v blízkosti stavby. Na zúžené objízdné komunikaci bude provoz řízen střídavě světelnou signalizací.
„Stavbu za více než sedm milionů korun bude financovat Zlínský kraj prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce budou zahájeny 1. července a ukončeny do poloviny listopadu 2019,“ informoval náměstek hejtmana Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.
Předmětem díla bude kompletní přestavba silničního mostu včetně stavební úpravy navazujících částí silnice v celkové délce 78 metrů. Součástí stavby bude také odvodnění silnice, instalace oboustranného ocelového svodidla a pročištění koryta včetně jeho srovnání do jednotného podélného spádu.
Vlastimil Langer
Foto: www.rszk.cz

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz