Jasenku čeká oprava cesty uvnitř sídliště

11.06.2020 09:05

VSETÍN - V letních měsících proběhnou v Jasence stavební práce, které si kladou za cíl opravit komunikaci uvnitř sídliště, která již není v dobrém technickém stavu.

„Na konci června začne radnice s plánovanou opravou komunikace vedoucí přes sídliště Jasenka. Opraven bude téměř půlkilometrový úsek včetně parkovacích ploch, části chodníků a místa, kde jsou pod opěrnou zdí umístěny kontejnery. Tyto opravy si vyžádají z městské kasy 3,13 milionu korun,“ vysvětlil starosta Jiří Růžička.

Práce bude zajišťovat stavební firma Strabag, která se stala vítězem výběrového řízení na tuto zakázku. Součástí akce bude také vodorovné dopravní značení a výměna svislé dopravní značky, předláždění chodníku, nátěr zábradlí a další práce.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: MěÚ Vsetín