Jaroslav Budek končí na postu starosty

31.01.2019 07:59

OTROKOVICE - Přes dvanáct let se Jaroslav Budek pohybuje na otrokovické politické scéně. Nyní se rozhodl odstoupit z funkce starosty města. K 31. lednu podal městskému zastupitelstvu svoji rezignaci.

Původně učitel 1. stupně a tělesné výchovy, později ředitel základní školy, nakonec - politik na plný úvazek. To je zestručněná profesní dráha Mgr. Jaroslava Budka. Po více než třech volebních obdobích se rozhodl, že s politikou skončí.

V roce 2006 vstoupil Jaroslav Budek do ČSSD a v témže roce byl v obecních volbách zvolen do Zastupitelstva města Otrokovice. V souvislosti se zvolením tehdejšího starosty MVDr. Stanislava Mišáka na pozici hejtmana Zlínského kraje a jeho odstoupení z pozice místostarosty, dostal Jaroslav Budek v roce 2008 důvěru zastupitelů a další dva roky v této funkci pokračoval.  V roce 2010 byl zvolen do funkce starosty Otrokovic a na této pozici pod vlajkou ČSSD setrval do roku 2018. Během téhož roku vystoupil ze strany a rozhodl se ve volbách do zastupitelstev obcí jako nezávislý kandidát podpořit místní buňku hnutí ANO 2011. Z páté pozice na kandidátní listině se díky voličům dostal na první pozici. V roce 2018 byl opět zvolen starostou města.

„Po zralé úvaze jsem se rozhodl na svoji funkci rezignovat a přenechat tak zásadní rozhodování o chodu města jiným. Není to pro mě snadné, ale dosáhl jsem pevného přesvědčení, že je to pro mě nejlepší cesta. Vedlo mě k tomu hned několik skutečností,“ řekl úvodem Jaroslav Budek. „Ačkoliv jsem byl přesvědčen, že o pozici starosty se již znovu nebudu ucházet, ve volbách do zastupitelstva jsem od voličů získal největší počet hlasů. Jelikož jsem nechtěl zklamat jejich důvěru, a většina členů zastupitelstva se svým hlasováním vyjádřila pro to, abych se opět stal starostou, pozici starosty jsem s pokorou opět přijal,“ vysvětluje. Několik měsíců po znovuzvolení Jaroslav Budek změnil názor. „Kromě rodinných důvodů mě k rozhodnutí ukončení politické kariéry vedl fakt, že jsme se s vítěznou stranou, za kterou jsem kandidoval, nedohodl na další spolupráci. Doufám, že u voličů naleznu pochopení,“ shrnuje Jaroslav Budek.

Prioritou v místní politice pro něj byly vždy zájmy občanů. Po dobu Budkova starostování byla pozornost věnována především dětem, seniorům, sportovcům, ale také spolkové činnosti, sociální oblasti, dopravě, školství a rozvíjení spolupráce s partnerskými městy. „Pevně věřím, že moji nástupci budou vždy jednat v zájmu města, v zájmu jeho obyvatel,“ vyslovuje závěrem Jaroslav Budek.

Starosta města bývá volen na městském zastupitelstvu. Nejbližší Zastupitelstvo města Otrokovice (ZMO) se uskuteční 13. února 2019, není však vyloučeno, že starosta bude volen až na dalším řádném zasedání, případně na mimořádně svolaném ZMO. Do doby, než bude zvolen nový starosta, bude jeho pravomoci vykonávat současná místostarostka Hana Večerková.
Romana Stehlíková, tisková mluvčí města Otrokovice

Foto: www.otrokovice.cz