Internetová Encyklopedie města se rozšířila, přibyla archeologie

25.01.2019 10:48

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Příznivce historie a zájemce o informace z oblasti archeologie potěší tvůrci internetové Encyklopedie města Uherské Hradiště. „Encyklopedie byla rozšířena o další oblast, kterou je archeologie. Již nyní v ní najdete všechny významné pravěké a raně středověké archeologicky zkoumané lokality,“ informoval tiskový mluvčí hradišťské radnice  Jan Pášma.

Archeologické výzkumy mapují přítomnost člověka na území Uherského Hradiště v dlouhém časovém horizontu od nejstarších stop po paleolitických lovcích až po rozvinutou sídelní aglomeraci pozdně středověkého a raně novověkého královského města. 

„Internetovou encyklopedii spustilo město Uherské Hradiště ve spolupráci s Knihovnou B. B. Buchlovana, Slováckým muzeem a Státním okresním archivem spustilo  na podzim roku 2017,“ upřesnil tiskový mluvčí. 
Encyklopedie nabízí komfortní vyhledávání autorizovaných informací o městě od jeho nejstarších dob až do současnosti. Tvoří ji soustava navzájem propojených záznamů z různých oblastí historie města, tematicky členěných na osobnosti, události, ulice, objekty, stavby, areály či školy. Samozřejmostí je také obrazový materiál.

Vyhledávání je komfortní a velmi snadné. Jednotlivé tematické okruhy jsou dále rozšiřovány, průběžně aktualizovány a doplňovány.

Encyklopedie města Uherské Hradiště: encyklopedie.mesto-uh.cz

Úvodní foto: Uherské Hradiště, Otakarova ulice 1979. Pohled na jižní polovinu zkoumané plochy. Foto L. Chvalkovský. (SM UH, inv. č. 18246)