Individuálními dotacemi kraj podpoří podmínky pro sportování mládeže i dospělých

19.06.2020 16:59

ZLÍNSKÝ KRAJ – Částku tři miliony chce Zlínský kraj rozdělit formou individuálních dotací z Fondu Zlínského kraje v rámci sekce Mládež a sport.
„Krajská rada již schválila rozdělení dotací v rozmezí od 50 do 150 tisíc na pět projektů a tři další velké dotace, které se pohybují od 300 tisíc do 1,5 milionu korun, předloží ke schválení červnovému zastupitelstvu,“ uvedla krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

„Podpora se vztahuje na mimořádně významné akce a projekty s regionálním i nadregionálním dosahem, na něž se ovšem nevztahují vyhlašované programové dotace. Chceme formou těchto individuálních finančních příspěvků z rozpočtu kraje zkvalitnit podmínky pro sportovní aktivity našich občanů,“ řekl radní Miroslav Kašný, který zodpovídá právě také za oblast mládeže a sportu.

K již schváleným dotacím patří 100 tisíc korun pro Atletiku Holešov na pořízení elektronické časomíry, 50 tisíc korun pro Kraj Vysočina na projekt Kraje pro bezpečný internet, 50 tisíc korun pro Krajskou radu Asociace školních sportovních klubů ČR na Školní sportovní soutěže typu “ realizované na území Zlínského kraje, 50 tisíc korun pro Sportovní klub Rajnochovice na regeneraci trávníku zdejšího fotbalového hřiště a 150 tisíc korun pro Sportovní kluby Zlín na certifikaci kuželkářské dráhy pro první ligu ve Zlíně.

„Zastupitelstvu Zlínského kraje jsou dále předloženy ke schválení dotace pro Lezecký klub Vertikon Zlín, pro Tělocvičnou jednotu Sokol Zlín-Prštné, TJ Jiskru Otrokovice a pro Snails Kunovice. Ve všech čtyřech případech se jedná o zajištění lepších podmínek pro tréninky a pořádání sportovních akcí pro mládež i dospělé,“ doplnil Tomáš Duda, vedoucí oddělení mládeže, sportu a rozvoje lidských zdrojů krajského odboru školství.
Vlastimil Langer
Zdroj: Zlínský kraj
Ilustrační foto: Vlastimil Langer