I v „covidovém“ roce 2020 hospodařilo město Zlín dobře

09.07.2021 16:01

ZLÍN - Závěrečný účet města schválili zlínští zastupitelé. „Celkové příjmy města Zlína za rok 2020 dosáhly 1,897 mld.korun.Město sice pocítilo pokles daňových příjmů, ten se však podařilo sanovat státní dotací. Navíc jsme se od začátku roku snažili v rámci principu předběžné opatrnosti šetřit na provozních výdajích jednotlivých odborů, pozastavili jsme i realizaci některých investic“ vysvětlil Bedřich Landsfeld, náměstek primátora pro oblast ekonomiky, jak se podařilo i v „covidovém“ roce udržet rozpočet v plusových hodnotách. Zadlužení města se v roce 2020 snížilo z 362 milionů na 283 milionů korun. Při přezkoumání hospodaření statutárního města Zlína za rok 2020 nezávislou auditorskou společností HZ Brno nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

„Auditor neshledal žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření města v budoucnosti. Velké poděkování zaslouží zejména zaměstnanci ekonomického odboru, ale i všichni ostatní, kteří se o účtování a rozpočet města starají,“ konstatoval primátor Zlína Jiří Korec.

Mezi investiční akce, u kterých byl v roce 2020 proinvestován největší objem finančních prostředků, se řadí zejména:
Infrastruktura do základních škol                                                                            20 313 767
Cyklostezka 1 - Zlín, Tyršovo nábřeží a ulice Výletní                                             19 908 289
Výkupy pozemků                                                                                                    17 964 650
Regenerace panelového sídliště Malenovice - VII.etapa                                       16 713 651
Projektová dokumentace na Rekonstrukci Zimního stadionu Luďka Čajky           11 585 300
Rekonstrukce chodníku podél silnice II/491 a III/4912, Velíková                             7 690 885
Zlín, ulice Okružní - přechod pro chodce a parkoviště "Torzo“                                 6 108 476

Vlastimil Langer

Zdroj: Magistrát města Zlína

Foto: Archiv SNZ