Hulínu se daří získávat miliony korun z MAS Jižní Haná

26.04.2020 08:11

HULÍN - Město Hulín je úspěšným členem Místní akční skupiny Jižní Haná (MAS). Jejím prostřednictvím získává dotace v milionech korun na různé projekty.

„Z hlediska objemu bylo dosud největší částkou 2,2 milionu korun na rekonstrukci chodníku podél ulice Wolkerova. Dalšími příklady úspěšného čerpání jsou odlehčovací služba, kterou poskytuje městem zřizovaná příspěvková organizace DECENT Hulín, nebo Dětský klubík Hulín, který provozuje Základní škola Hulín. Celková podpora obou projektů ze strany MAS dosáhla výše 2,6 milionu korun,“ informoval Zdeněk Dvořák z hulínské radnice.
„Žádosti města Hulína jsou vždy výborně připravené, se všemi náležitostmi, které mají mít. I proto dotace opakovaně získává,“ konstatovala Vladimíra Vondráčková, ředitelka obecně prospěšné společnosti Jižní Haná, jejíž je MAS Jižní Haná organizační složkou.

Aktivním členstvím v MAS Jižní Haná se Hulínu daří získávat finance také na kulturní či spolkové akce. Patří mezi ně například již tradiční Košt marmelád v Záhlinicích, který si za dobu své existence získal řadu aktivních účastníků i hostů. Ze členství v místní akční skupině ale nemá prospěch pouze město a jeho části, mají ji také místní drobní podnikatelé a zemědělci. V rámci svých žádostí už získali touto cestou podporu v souhrnné výši 2,8 milionu korun.

Členství v MAS Jižní Haná přesně zapadá do dlouhodobé strategie hulínské radnice získávat na co nejvíce projektů finance i z jiných zdrojů než jen z vlastního rozpočtu.
„Celkem se nám to daří a umožňuje realizovat i takové projekty, které bychom si z vlastních peněz dovolit nemohli, nebo bychom na ně museli dlouho šetřit. Nejde přitom jen o MAS. Sledujeme všechny dotační výzvy, a pokud nám některá z nich skýtá možnost získat podporu pro připravený projekt, pokusíme se o ni,“ řekl Roman Hoza, starosta Hulína.

MAS Jižní Haná vznikla v říjnu roku 2012. Jde o společenství devíti měst a obcí, 11 neziskových organizací a 13 firem a podnikatelů. Jeho smyslem je pomáhat členům, ale i dalším subjektům působícím na území místní akční skupiny, v realizaci mnohá záměrů v rozličných oblastech, od dopravní infrastruktury přes nákup strojů po třeba podporu různých akcí pro veřejnost. Jde jak o pomoc organizační či vzdělávací, tak především finanční - ze zdrojů Evropské unie se spolufinancováním ze státního rozpočtu.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: MěÚ Hulín