Hřiště U Huti bude „přátelské k autistům“

08.05.2020 16:33

VSETÍN – Vsetínská radnice se rozhodla vyjít vstříc dětem s poruchou autistického spektra a označila jedno z hřišť v sídlišti Ohrada jako hřiště přívětivé k autistům.

„Autistické děti si zde mohou hrát s ostatními, aniž by měly nasazenu ochrannou roušku na obličeji. Dle nařízení vlády byly totiž od této povinnosti oproštěny?“ informovala tisková mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

Současná pandemie koronaviru a bezpečnostní a hygienická opatření komplikují život mnoha skupinám lidí. Jednou z povinností je nosit roušky či jinou ochranu úst a nosu. Dle nařízení vlády však byli autisté od této povinnosti oproštěni, neboť není v možnostech jejich, ani jejich rodičů a asistentů, zajistit, aby měli ochranu úst a nosu stále na obličeji.

„Pohyb autistických dětí bez roušky na venkovních hřištích však v minulých dnech přinesl řadu nedorozumění a konfliktů pramenících z neznalosti této výjimky ostatními rodiči, stejně jako z nedodržování dvoumetrových odstupů, kterého autisté nejsou v řadě případů schopni,“ řekla tisková mluvčí.

„Obrátili se na nás pedagogové i rodiče autistů, abychom jim pomohli tuto situaci vyřešit. Rozhodli jsme se tedy jedno z hřišť, a sice U Huti v sídlišti Ohrada, které je nejblíže ke škole v ulici Turkmenská, které děti s touto vývojovou poruchou navštěvují, označit jako ‚hřiště přívětivé k autistům‘,“ vysvětlila místostarostka Simona Hlaváčová. Současně dodala, že toto hřiště není vyčleněno pouze autistům, ale jeho ostatní uživatelé by měli být srozuměni s tím, že pokud na hřišti autistické dítě bude, nemusí roušku na obličeji mít.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: MěÚ Vsetín