Hospodaření města Vizovice loni skončilo se schodkem

14.05.2020 07:11

VIZOVICE - S rozpočtovým schodkem přes 2,6 milionu korun skončilo hospodaření vizovické radnice v roce 2019.
„Příjmy města dosáhly výše 126 mil. Kč, výdaje pak téměř 129 mil. korun. Zvýšené výdaje byly přitom kryty přebytkem hospodaření z minulých let. Vyplývá to ze závěrečného účtu za loňský rok, který schválili zastupitelé města. Pro srovnání – na konci let 2017 a 2018 byly příjmy a výdaje rozpočtu téměř vyrovnané,“ uvedla Iva kopečná z vizovické radnice.

Není bez zajímavosti, že v porovnání s předchozími lety byl rok 2019 rokem, kdy město plánovalo rekordně investovat, a to téměř 37,2 milionu korun. „Skutečné kapitálové výdaje pak byly sice o 3,9 milionu nižší, nicméně i tak jde ve srovnání s předešlými léty o částku nejvyšší. V roce 2018 investice činily 18 milionů, v roce 2017 to bylo 24 milionů a v roce 2016 dokonce „pouhých“ deset milionů korun,“ vypočítala Iva Kopečná.

Nejvíc peněz loni radnice investovala do rekonstrukce, modernizace a větších oprav místních komunikací, chodníků, parkovišť a ostatních zpevněných ploch. Stavebních úprav se dočkaly i budovy a zázemí základní školy. Město investovalo i do dokončení modernizace veřejného osvětlení, vybudovalo nové i opravilo stávající sportoviště. Pokračovalo se také v rekonstrukci interiérů domu kultury.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Vizovice