Hejtmanství vloni finančně podpořilo přes dvě stě včelařů

16.01.2019 16:36

ZLÍNSKÝ KRAJ – Na pořízení základního a doporučeného vybavení více než dvěma stovkám začínajících i stávajících včelařů přispěl v loňském roce Zlínský kraj. „Ze svého dotačního titulu Podpora včelařství ve Zlínském kraji vyplatil 203 včelařům celkem 1 911 823 korun,“ sdělila krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

„Včelařům finanční podporu poskytujeme již několik let. Roste díky ní počet začínajících včelařů v kraji a pozitivní dopad má také na celkovou úroveň kvality včelstev a na snížení výskytu moru včelího plodu," uvedla Margit Balaštíková, radní Zlínského kraje pro zemědělství a životní prostředí.

O dotaci si mohli zažádat zájmoví včelaři ve věku minimálně 18 let, kteří mají trvalé bydliště na území Zlínského kraje. Přidělenou podporu ve výši 5 tisíc až 10 tisíc korun mohli využít jak na nákup základního vybavení (tedy nástavkových úlů s varroa dnem a rámkových přířezů nebo rámků), tak na pořízení doporučeného vybavení – například včelařského kuřáku, rojáčku, rozpěráku, včelařského drátku, forem na sbíjení rámků, krmítek, mateří mřížky nebo ochranných pomůcek.

Vlastimil Langer

Foto: Archiv KNZ

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz