Hejtmanství podpoří hasiče, Horskou službu i Český červený kříž

22.01.2020 09:01

ZLÍNSKÝ KRAJ – Přidělení dotací ve výši 2,5 milionu korun složkám Integrovaného záchranného systému (IZS) schválila krajská rada. Dotace v letošním roce obdrží Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – konkrétně všechna jeho čtyři okresní sdružení v kraji (dohromady 2,1 milionu korun), dále Horská služba ČR (200 tisíc korun), Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (150 tisíc korun) a oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín (50 tisíc korun).

„Okresní sdružení hasičů, kterým je určen největší díl peněz, dotace využijí na financování své běžné činnosti, na pořádání různých akcí, například soutěží mladých i dospělých hasičů, setkání zasloužilých hasičů, oslavy výročí sboru, ale i na opravu historické techniky," upřesnil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Horská služba ČR dotaci využije na vybavení a činnost svých tří stanic ve Zlínském kraji, které se nacházejí v lokalitách Kohútka, Soláň a Pustevny. Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje přidělené peníze poslouží na cvičení složek IZS, čištění zásahových oděvů a plnění tlakových lahví pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín dotaci použije na výcvik členů humanitární jednotky a nákup materiálu pro řešení mimořádných událostí.

Dotace pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska musí ještě na svém únorovém zasedání schválit krajské zastupitelstvo.

Rudolf Maňas

Zdroj, foto: www.kr-zlinsky.cz ,Jan Vandík