Hejtman Čunek: Na projektu nové nemocnice dál pracujeme, nemůžeme si dovolit ztratit ani den

19.04.2019 07:20

ZLÍN - Havarijní technický stav budov současného areálu KNTB, nevyhovující velká vzdálenost mezi jednotlivými pavilony jak pro transport pacientů a personálu, tak i vzorků, nedostatečná kapacita nemocnice, každodenní boj o lůžka, ale i při převážení pacientů - těmito fakty apelovali lékaři zlínské nemocnice na zastupitele Zlínského kraje před hlasováním o výstavbě nové nemocnice, která by mohla vyrůst na zelené louce ve Zlíně-Malenovicích, aby podpořili tento společensky prospěšný projekt.
„Postupnou rekonstrukci trvající 12 let a stojící skoro o tři miliardy víc, než si žádá výstavba nové nemocnice, považuji za ekonomický nesmysl. V projektu výstavby nové nemocnice jsou minimální finanční rizika. Byl bych rád, kdyby se náš kraj řídil tím, v čem je nejsilnější, a to je používání zdravého selského rozumu, na kterém stojí baťovská tradice,“ obhajoval výstavbu nové nemocnice také Miroslav Ševčík, zlínský rodák, makroekonom, proděkan a bývalý děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.
„Zastupitelé však volání lékařů, ani ekonomické argumenty docenta Ševčíka nevyslyšeli. Po více jak osmi hodinovém jednání odložili rozhodnutí o výstavbě na další zasedání, které proběhne 17. června,“ shrnul hejtman Jiří Čunek s tím, že v červnu budou zastupitelům předloženy všechny požadované dokumenty. Dobrým signálem je i zpráva od premiéra Babiše, který hejtmana Jiřího Čunka informoval o zařazení investice mezi možné projekty Národního investičního plánu ČR.
Vzhledem ke špatnému technickému stavu současného areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati a vysokým nákladům na jeho rekonstrukci, které jsou kalkulovány na bezmála 10 miliard korun s dobou rekonstrukce 12 let, chce hejtman Jiří Čunek postavit ve Zlíně – Malenovicích během 5-6 let zcela novou nemocnici za 7,9 miliardy korun, která by lékařům umožnila poskytovat pacientům medicínu na vysoké úrovni a umožnila by reagovat na trendy, které medicína do budoucna bude mít.
„Nemocnice je místem, kde dochází k prodlužování lidského života, zvyšování jeho kvality a vše musí probíhat v bezpečném prostředí pro pacienty, občané Zlínského kraje si proto nezaslouží být léčeni v nevyhovujícím prostředí současné zlínské nemocnice,“ uvedl Tomáš Šálek, primář oddělení klinické biochemie z Krajské nemocnice Tomáše Bati.

„Díky zodpovědnému chování kraje i v předchozím období, kdy se kumulovaly zdroje na bankovních účtech, je nyní kraj připraven na významnější investici,“ sdělila zastupitelům Alena Zmeková, vedoucí Odboru ekonomického Zlínského kraje.
Makroekonom Miroslav Ševčík se zabýval nastaveným financováním projektu i dopadem na rozpočet kraje. Zlínský kraj chce dát na projekt 3,9 miliardy korun, na tři miliardy si chce vzít úvěr a jednu miliardu zaplatí nemocnice. Roční splátku úvěru ve výši kolem 200 milionů korun pokryje navíc nájem, který bude KNTB platit kraji. Scénář financování je navíc podle docenta Ševčíka velmi opatrný a nepočítá s příspěvkem státu či evropskými dotacemi, o které bude kraj usilovat.
„S materiálem k nové nemocnici jsem se seznamoval jak z veřejné sítě a databází, ale i z investičního projektu a nevím, co by tam mělo být víc. Jestliže se budete rozhodovat další měsíce či rok, tak si spočítejte náklady, které s vaším opožděným rozhodováním budou spojeny,“ apeloval na zastupitele docent Ševčík.

Bod byl přesto odložen na červnové zasedání s tím, že Rada Zlínského kraje bude dál pokračovat v přípravě výběru projektanta, aby mohl proces výstavby nové nemocnice kontinuálně běžet bez časových ztrát, které prodražují nutné opravy havarijních stavů objektů ve stávajícím areálu KNTB, neboť jen v letošním roce si nezbytné opravy jednotlivých pavilonů, z nichž velká část je v havarijním stavu vyžádají bezmála 100 milionů korun. 

Adéla Kousalová, tisková mluvčí Zlínského kraje 

Foto: Archiv KNZ