Hasiči z Jarošova a Vések dostali nové vybavení - čerpadla i vysílačky

12.07.2020 08:28

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Novými prostředky vybavilo jednotky dobrovolných hasičů z Vések a Jarošova město Uherské Hradiště s přispěním Zlínského kraje.

„Jednotce z Jarošova přispěje ke zvýšení akceschopnosti nové plovoucí čerpadlo i s motorem a nové radiostanice Motorola, ruční i do vozidla.  Jednotka z Vések byla zase vybavena novým výkonným a spolehlivým elektrickým kalovým čerpadlem a také radiostanicemi Motorola. Pro obě jednotky se jednalo o investici téměř 150 tisíc korun. Polovinou částky podpořil tento nákup ze dvou dotačních programů Zlínský kraj,“ informoval tiskový mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

„Vzhledem k rozmarům počasí, nezbytné pomoci při zásahu i realizaci jiných krizových opatření a pomoci občanům jsou jednotky dobrovolných hasičů nepostradatelnou složkou, zřízenou městem Uherské Hradiště. Proto neváháme vyžít všech možností, jak modernizovat jejich vybavení a zvýšit tak jejich akceschopnost,“ uvedl starosta města Stanislav Blaha.

Město Uherské Hradiště zřizuje na základě požárního zákona pět jednotek dobrovolných hasičů (Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Míkovice a Vésky).
Jednotky zasahují na území města zejména při požárech budov nebo polního porostu, pomáhají ale i při mimořádných událostech, například při odstraňování následků živelních pohrom. Členové jednotek, zřízených městem, se aktivně podílejí na přípravě mládeže, organizaci společenských akcí v jednotlivých městských částech nebo při úklidu veřejných prostor v rámci celorepublikových akcí.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Měú Uherské Hradiště