Hala v areálu bývalé Křižanovy pily šla k zemi

03.07.2019 10:33

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - V minulých dnech začala likvidace objektu v areálu bývalé Křižanovy pily. Budova bude odstraněna ještě během prázdnin.
„Výsledkem bouracích prací bude srovnaný terén, který bude připraven pro budoucí výstavbu,“ oznámil Zděnek Bobek, referent  odboru komunálních služeb. Ještě předtím si stavební dělníci musí poradit s dvoulodní halou se dvěma podlažími a tři desítky metrů vysokým komínem.
Práce vyjdou na zhruba 760 tisíc korun bez DPH. Zhotovitel je smluvně vázán objekt odstranit do 20. srpna. „Podle aktuálních informací by ale mohlo být hotovo už do konce července,“ prozradil Bobek.
„Prosíme obyvatele lokality o shovívavost při provádění prací zvláště s hlukem a zvýšenou prašností,“ dodal referent.
Budoucí využití prostoru je prozatím nejasné. Nejčastěji se hovoří o dopravním terminálu, ve hře je i výstavba městského úřadu. Město Valašské Meziříčí vlastní celkem 10 000 m2 z plochy areálu bývalé Křižanovy pily. 
Vlastimil Langer
Foto: www.valasskemezirici.cz