Hájenku v areálu hradu Malenovice i zámek ve Vsetíně čeká obnova

13.02.2019 07:28

ZLÍNSKÝ KRAJ - Rada Zlínského kraje na svém jednání schválila téměř 2,5 milionů korun jako příspěvek z rozpočtu na obnovu hájenky u hradu v Malenovicích a rekonstrukci zámku na Vsetíně.

Hájenka, která se nachází v památkové zóně hradu, se potýká již nějakou dobu s vlhkostí zdiva ve svých rozsáhlých sklepních prostorách. „Situaci je nutné co nejdříve vyřešit. Zlínský kraj z funkce zřizovatele ze svého rozpočtu vyčlenil na tuto akci 1,25 milionů korun. Stavební úpravy by měly být zahájeny v březnu a dokončeny do konce roku,“ popsal situaci hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

„Obnova spočívá v bouracích pracích včetně otryskání starých nátěrů sklepa, provedení nových rozvodů elektroinstalace a vzduchotechniky. Očekáváme, že těmito opatřeními se zamezí vzlínání vlhkosti v tomto prostoru a nebude prostupovat dál,“ vysvětlil ředitel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Pavel Hrubec.

Rada Zlínského kraje schválila také zahájení projektové přípravy II. etapy stavebních úprav Zámku Vsetín. Po její realizaci by měla následovat ještě etapa třetí. „Na projektovou přípravu druhé etapy rada schválila příspěvek ve výši 1,2 milionů korun, ale teprve po jeho dokončení bude rozhodnuto, které úpravy budou realizovány,“ uvedl hejtman Jiří Čunek s tím, že by postupně měly být během druhé a třetí etapy obnoveny vybrané dveře, vstupy do zámku včetně sloupů, fasáda, rýny, svody a zámecká zeď, hasící systém ve věži, revitalizace zámeckého parku a mělo by se podařit i zbudování výtahu pro imobilní návštěvníky.

„Celkové náklady obou etap jsou předpokládány ve výši 20 milionů korun, z toho v rámci II. etapy v letech 2019 - 2020 se mohou pohybovat ve výši 9,5 milionů korun,“ doplnila krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

Pro Zámek Vsetín se v letošním roce jedná již o druhý schválený investiční záměr. V lednu krajská rada schválila investici na obnovu 108 dřevěných oken, kdy celkové náklady jsou vyčísleny na 5,3 milionů korun.

Vlastimil Langer
Malenovický hrad. Foto: MJVM
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz