Dům dětí Šikula otevírá některé zájmové kroužky a kurzy.

07.05.2020 11:14

UHERSKÉ HRADIŠTĚ -  Od 11. května mohou opět děti navštěvovat DDM Šikula Uherské Hradiště, který znovu otevírá některé zájmové kroužky a kurzy v prostorách DDM Uherské Hradiště, Purkyňova 494, Přírodovědného centra Trnka, Diakonie UH a pobočka Jarošov.

„Účastníci budou povinni dodržovat Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR,“ informoval tiskový mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

Do budov a částí areálů bude vstup umožněn  jen účastníkům, nikoli doprovázejícím osobám.

Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které předá, buď osobně, nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Nebude možné používání šatny k převlékání. Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, mít s sebou jednu náhradní a sáček na ni. 

„Pokyny jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou s nimi budou účastníci stručně seznámeni pedagogem,“ zdůraznil tiskový mluvčí.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: MěÚ Uherské Hradiště