Dům dětí a mládeže Sluníčko znovu otevírá kroužky

08.05.2020 09:29

OTROKOVICE - Dům dětí a mládeže Sluníčko v pondělí 11. května opět rozjíždí činnost všech kroužků. „Vstup do budovy DDM bude umožněn pouze účastníkům, nikoliv rodičům. Účastníky si vyzvedne vedoucí kroužku před budovou. Každý účastník bude mít s sebou ochranné prostředky dýchacích cest a sáček na uložení roušky,“ sdělila k pravidlům tisková mluvčí otrokovické radnice Romana Stehlíková.

Před první návštěvou kroužku odevzdá zákonný zástupce, příp. zletilý účastník zájmového vzdělávání podepsané Čestné prohlášení o neexistenci viru. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup do budovy umožněn. Tiskopis bude k dispozici taktéž v tištěné formě u vstupních dveří na všech střediscích.

Činnost kroužků bude  prodlužena do 19. června s tím, že v týdnu od 22. června budou probíhat rozlučky se všemi kroužky.

„Velmi se na vás těšíme a žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení,“ uvedla ředitelka DDM Sluníčko Eva Pšenčíková.

Vlastimil Langer
Zdroj: MěÚ Otrokovice