Držkovské pohádky a pověsti po 80 letech opět ožívají

30.01.2020 13:50

ZLÍN – Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně představí znovuobjevenou knihu Pohádky a pověsti z Držkové, kterou vydala na sklonku roku 2019 obec Držková vlastním nákladem. Rukopis sepsal v roce 1940 řídící učitel Augustin Jančík, renesanční člověk se spoustou zálib a koníčků, mj. spisovatel, kronikář a sběratel lidové slovesnosti. Rodák z Radkovy Lhoty u Bystřice pod Hostýnem v Držkové žil od roku 1926, kam nastoupil jako učitel do místní obecné školy. Kopcovitý kraj s rázovitými obyvateli Augustina okouzlil. Brzy po svém nástupu se začal věnovat amatérskému výzkumu, bádání a také práci literární. Společně se svou manželkou řídící učitelkou Františkou Jančíkovou po dobu jejich působení v Držkové nebývalou měrou povznesli kulturní život v této valašské vesničce. „Augustin Jančík miloval Zlínsko a především Držkovou, ve které dlouhá léta působil a snažil se co nejhlouběji vniknout do života místních a ve svém díle je zachytit." přibližuje starosta obce Jan Chudárek.

Kniha Pohádky a pověsti z Držkové obsahuje celkem 19 různých pohádek a pověstí, které jsou zasazeny do konkrétních míst na katastru obce a do jejího nejbližšího okolí. Důležitou roli v přípravě vydání knihy sehrála paní doktorka Alena Prudká z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, která se postarala o jazykovou stránku knihy, korektury a sepsání ediční poznámky. Ilustrátorka Šárka Hromková pro knihu vytvořila neuvěřitelných 75 ilustrací včetně obálky a obou předsádek. V ilustracích lze snadno rozpoznat reálná místa a stavby v Držkové – starou hrušku pod Skalama, hájenku na Májové, zvonici, kapličku a další. „Velkou inspirací pro tvorbu ilustrací byla pro paní Hromkovou určitě také naučná vycházka po držkovských zajímavostech, kterou jsme společně absolvovali v létě 2019. Dědina, dřevěnice, Skály, muzeum, Košařiska jí učarovaly,“ dodává místostarosta obce Lubomír Marušák. Kniha byla vytištěna v rodinné tiskárně Lelka v Dolních Bojanovicích, stejně jako v roce 2015 unikátní publikace o lidských osudech a životě v Držkové Valašská dědina Držková od Františky Jančíkové s ilustracemi Augustina Jančíka. Rovněž o její vydání se zasloužila obec Držková.

V Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně knihu představí 5. února 2020 PhDr. Alena Prudká, zástupci obce Držková - Ing. Jan Chudárek, Ing. Lubomír Marušák a ilustrátorka Šárka Hromková. Ukázky z knihy přečte herečka Městského divadla ve Zlíně, držitelka Thalie Helena Čermáková, hudbou doprovodí valašský gajdoš Petr Sovják z Neubuze. Na místě bude možné knihu zakoupit a od přítomných tvůrců si ji nechat podepsat.

Rudolf Maňas

Zdroj, foto: Krajská knihovna Františka Bartoše, Gabriela Winklerová