Dřeviny v zámeckém parku čeká rozsáhlá obnova

02.10.2020 08:27

VALAŠSKÉ MĚZIŘÍČÍ - Zeleň v památkově chráněném Zámeckém parku zámku Kinských v příštím roce výrazně prohlédne. „Bezmála dvě stovky stromů se dočkají odborného ošetření a v plánu je také výsadba více než 150 kusů nových dřevin,“ informoval tiskový mluvčí meziříčské radnice Jakub Mikuš.

Zámecký park je od roku 1964 spolu se zámkem Kinských, který vlastní Zlínský kraj, chráněn jako kulturní památka. Město ve spolupráci s odborníky i zástupci Národního památkového ústavu pravidelně pečuje o zeleň a dřeviny, které jsou největší hodnotou parku.
„Zámecký park tvoří zelené srdce našeho města. Proto jsme nechali vypracovat dendrologický průzkum, který k ošetření vytipoval 188 stromů. Dalších 51 stromů je pak nezbytné smýtit kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu. Zároveň však počítáme s výsadbou 57 nových stromů a 98 vzrostlých keřů,“ řekkla místostarostka Yvona Wojaczková. Zastupitelé v září rozhodli, že projekt s předpokládanými náklady 4,7 milionu Kč zařadí do rozpočtu na rok 2021. „Požádali jsme také o dotaci ze Státního fondu životního prostředí – Operační program životní prostředí pro období 2014-2020, která by mohla činit téměř 2,3 milionu korun. Zbývající náklady by pak uhradilo město. Tato údržba zeleně v zámeckém parku je nezbytná k zachování vysoké hodnoty celého areálu,“ pokračovala místostarostka Wojaczková.

Práce by dle připraveného harmonogramu měly začít už v lednu 2021. „S ohledem na vegetační klid proběhne do konce března také kácení rizikových dřevin. Hlavními cíli projektu je zajištění provozní bezpečnosti dřevin v Zámeckém parku u zámku Kinských, stabilizace zdravotního stavu jednotlivých dřevin, zvýšení jejich funkční a estetické hodnoty a zachování velice hodnotných vzrostlých stromů,“ dodal Tomáš Kunc, referent odboru komunálních služeb radnice.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Měú Valašské Meziříčí