Dotační program na obnovu staveb ve Vsetíně pokračuje i letos

12.01.2019 11:14

VSETÍN - Také v letošním roce si bude možné požádat o dotace na restaurování kulturních památek, opravu fasád, zateplení, nátěry, či výměnu oken a dveří. „Vsetínští zastupitelé schválili, že i pro příští rok bude v dotačním programu na obnovu staveb připraveno 400 tisíc korun. Zájemci z vybraných částí města tak budou moci podávat žádosti od 1. do 28. února,“ informovala tisková mluvčí vsetínské radnice Alexandra Buršíková.

„Cílem dotačního programu je podpora obnovy staveb v centrální části města, a to jak nemovitých kulturních památek a staveb na území jejich ochranných pásem, tak staveb bez památkové ochrany, které doplňují původní historickou zástavbu,“ uvedl starosta Jiří Růžička s tím, že žadatelem může být jak fyzická, tak i právnická osoba, která je vlastníkem dané nemovitosti.

Dotační program se vztahuje na vybrané části města, kterými jsou Smetanova ulice, Dolní náměstí a Horní město. Žádosti bude posuzovat a vyhodnocovat Komise investiční a výstavby Rady města Vsetína a o samotném poskytnutí dotací pak rozhodnou zastupitelé do poloviny roku 2019.

„Maximální výše dotace na opravu fasád, zateplení, nátěry a výměnu oken, dveří či vrat činí 

25 % a na restaurování kulturních památek nebo jejich částí až 50 % z celkových nákladů podporované aktivity. Stavební úpravy, udržovací práce či restaurování musí být realizovány do 30. listopadu 2019,“ vysvětlila tisková mluvčí.

Dotační program na obnovu staveb vyhlašuje vsetínská radnice od roku 2016. „V loňském roce přišly dvě žádosti, mezi něž tak byla rozdělena částka 400 tisíc korun,“ doplnil Ondřej Sláma, z odboru školství a kultury vsetínské radnice, který má dotační program na obnovu staveb na starosti.

Vlastimil Langer
Foto: www.mestovsetin.cz