Dopravní společnost splnila podmínku udržitelnosti u 25 trolejbusů s dotací EU

01.07.2020 07:35

ZLÍN - Dopravní společnost Zlín – Otrokovice v minulých dnech úspěšně prošla závěrečným auditem udržitelnosti projektu, na základě kterého bylo v letech 2013–2015 pořízeno 25 nových trolejbusů a získána čtvrtmiliardová dotace v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava.

Pracovníci Úřadu regionální rady ROP Střední Morava uskutečnili v druhé polovině června 2020 závěrečný audit pětileté udržitelnosti projektu Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice na obnovu vozového parku a pořízení 25 novýchtrolejbusů. „Již nám došel protokol, že audit proběhl bez výhrad. Splnili jsme všechny podmínky pětileté udržitelnosti projektu,“ informoval ředitel DSZO Josef Kocháň.

„Projekt DSZO na obnovu vozového parku znamenal, že dopravce mohl v letech 2013–2015 nakoupit 25 nových nízkopodlažních trolejbusů v hodnotě 335,4 milionu korun. Získaná dotace Evropské uniepokryla 75 procent pořizovacích nákladů a představovala částku 251,55 milionu korun. Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava,“ vysvětlil tiskový mluvčí DSZO Voijtěch Cekota.

„Jsem ráda, že dopravní podnik zlepšuje úroveň cestování občanů a zároveň myslí i na potřeby těch, kteří mají ztížené možnosti dopravy ve městech, lidí na vozíčku nebo maminek s kočárky. Pokud půjdeme cestou zkvalitňování služeb, pak více občanů dá přednost veřejné dopravě, což povede ke snížení počtu aut ve městech, snížení hluku a snížení emisí z výfukových plynů,“ poznamenala k projektu zlínská zastupitelka Zuzana Fišerová, členka rady jednatelů DSZO.

Ze zakoupených 25 nových trolejbusů bylo deset vozů dvanáctimetrových s pomocným dieselovým pohonem nebo s klimatizací a patnáct kloubových trolejbusů o délce 18 metrů, rovněž s pomocným dieselovým pohonem nebo s klimatizací.

Posláním projektu bylo nabídnout obyvatelům města Zlína, Otrokovic a obce Želechovice nad Dřevnicí odpovídající služby veřejné dopravy, které budou kvalitní a zvýší standard cestování. Pořízené trolejbusy splňují normy Euro 5 a jsou vybaveny klimatizací (mimo trolejbusy s hybridním dieselovým pohonem, do kterých není možné klimatizaci namontovat z důvodu překročení nosnosti vozu při zachování jeho standardní obsaditelnosti).

„Cestující tímto projektem získali zcela nový standard přepravy ve vozidlech MHD. Byl zajištěn bezproblémový nástup a výstup do vozidel pro skupinu obyvatel s pohybovým omezením, především pro handicapované a maminky s kočárky. Klimatizace zpříjemňuje cestování především v letních měsících. Nový informační systém zobrazuje na LCD obrazovkáchúdaje o časech a zastávkách na daných linkách, zvuková hlášení umožňují cestování v MHD osobám se zrakovým omezením,“ dodal tiskový mluvčí.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Dopravní společnost Zlín – Otrokovice