Dopravní hřiště bude mít i železniční přejezd

14.07.2019 09:28

VSETÍN - Dětské dopravní hřiště, fungující v areálu základní školy na Trávníkách, se příští rok dočká generální opravy.

„Hřiště využívají v rámci dopravní výchovy žáci všech základních škol ze Vsetína a také z okolních obcí. V poslední době je však jeho stav nevyhovující. Trávnická škola proto na příští rok připravuje rozsáhlou opravu,“ informovala tisková mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

Spočívat bude mimo jiné v obnově poškozeného asfaltového povrchu a výměně dlažby chodníků. „Dále obnovíme vodorovné a svislé dopravní značení tak, aby odpovídalo současné legislativě. Výměny se dočká i světelná signalizaci včetně kabeláže s chráničkami sloupů,“ přiblížil ředitel ZŠ Trávníky Libor Slováček.
„Na hřišti přibudou i dopravní prvky pro nevidomé. Jde především o signální a varovné pásy na chodníku a vodicí pásy na přechodu pro chodce. Nově instalujeme simulovaný zabezpečený železniční přejezd bez závor, a to včetně kolejí. A v neposlední řadě pak chceme areál dovybavit lavičkami a odpadkovými koši, neboť tam chodí odpočívat i děti ze školního klubu a družiny,“ pokračoval ředitel.

Opravu dětského hřiště by škola chtěla realizovat příští rok během letních prázdnin. Vyžádat si má 1,9 milionu korun, z čehož jednu polovinu uhradí dotace Zlínského kraje a druhou pak ze svého rozpočtu město, které je zřizovatelem školy.

Příprava investice ale probíhá již nyní. „Zastupitelstvo města v této souvislosti uvolnilo 150 tisíc korun na zpracování projektové dokumentace,“ uvedl místostarosta pro oblast školství Tomáš Pifka. „Výchova dětí na dopravním hřišti slouží ke zvyšování jejich bezpečí v reálném provozu na komunikacích. Investici do této opravy proto považuji za velmi důležitou a potřebnou,“ dodal místostarosta.

Vlastimil Langer

Foto: www.mestovsetin.cz