Dobrovolníci ve Vizovicích posbírali přes 34 tun odpadu

11.05.2018 13:52

VIZOVICE - Přesně 34,14 tuny odpadu v dubnu posbírali dobrovolníci ve Vizovicích a jejich bezprostředním okolí během akce Ukliďme Česko. „Město se k ní připojilo po dvou letech. Po dobu dvou týdnů sesbíraný odpad lidé mohli umístit do speciálních kontejnerů, které pracovníci technických služeb rozmístili na osmi místech po městě, nebo zanechat jinde a polohu naplněných pytlů oznámit na TS města Vizovice,“ informovala tisková mluvčí vizovické radnice Gabriela Netopilová Sluštíková.

Takřka dvě třetiny objemu odpadu sesbírali vizovičtí Skauti. V sobotu 14. dubna se jim z domácností ve Vizovicích podařilo odvézt 9,2 tuny papíru a 15,6 tuny železa. „V terénu nás bylo osm desítek, z toho asi padesátka dětí. Skauti Vizovice pořádají tuto akci pravidelně už od devadesátých let minulého století. Ve srovnání s předchozími lety jsme toho letos sesbírali podstatně víc. Papíru je vždy přibližně stejně, ale železa jsme loni odvezli zhruba deset tun,“ zhodnotil vedoucí vizovických Skautů Petr Divílek.

Uklízely nejen skupiny a zájmové spolky, do akce se zapojili i jednotlivci. „Za dvě hodiny jsem zvládla uklidit cestu na Baráku po první odbočku ke Chladné studni. Výsledkem bylo plných pět pytlů. Moc si vážím přistaveného kontejneru pod lesem,“ řekla Markéta Barcuchová, která od odpadků vyčistila i další místa ve Vizovicích.

„Každému, kdo se do akce zapojil, patří poděkování. I díky jejich obětavosti budou procházky nejen přírodou v okolí Vizovic daleko příjemnější a rozhodně bezpečnější,“ poznamenala starostka Vizovic Silvie Dolanská.

Předloni v rámci akce Ukliďme Česko dobrovolníci ve Vizovicích sesbírali přes 57 tun odpadu. Víc než polovinu tohoto objemu tvořila černá skládka na konci ulice Krňovská, kterou vlastními prostředky i silami odstranil Pavel Kamenčák z Bratřejova.

Vlastimil Langer