Dobrá kvalita služeb v regionálních knihovnách je pro kraj důležitá

30.01.2018 12:19

ZLÍNSKÝ KRAJ – Krajská rada projednala Koncepci rozvoje regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji pro období let 2018-2022, jejímž cílem je zkvalitňování výkonu knihoven a dlouhodobé zvyšování počtu lidí, kteří je aktivně využívají. Informoval o tom Miroslav Kašný, radní Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport.

„Knihovny se významně podílejí na rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti i na celkové vzdělanosti veřejnosti. Zdaleka to nejsou jen půjčovny knih, periodik nebo audionosičů, ale představují živá komunitní centra s širokou nabídkou kulturních aktivit pro všechny věkové skupiny,“ řekl radní Miroslav Kašný.

Mezi nejdůležitější cíle a rozvojové oblasti knihoven patří:

1. Zlepšení obsahu a kvality knihovních fondů ve veřejných knihovnách

2. Systematické odborné vzdělávání knihovníků

3. Podpora regionálních automatizovaných knihovnických systémů a zapojování do centrálních služeb včetně propagace

4. Aktuální a funkční webové stránky v knihovnách

5. Zlepšení využití on-line katalogů prostřednictvím propagace a vzdělávání knihovníků

6. Podpora místní regionální historie a tradic v knihovnách

7. Posilování spolupráce knihoven s místními mateřskými a základními školami

„Zlínský kraj je povinen garantovat plnění a koordinaci regionálních funkcí knihoven ze svého rozpočtu podle tzv. knihovního zákona. Tato povinnost přešla na kraje ze státu v roce 2005. Ročně uvolňujeme na zajištění těchto činností téměř deset milionů korun,“ dodal radní Miroslav Kašný.

Na plnění regionálních funkcí knihoven dohlíží Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, která současně tyto funkce sama vykonává v rámci okresu Zlín. Dále jsou regionálními funkcemi pověřeny: Knihovna Kroměřížska, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště a Masarykova veřejná knihovna Vsetín.

Tisková zpráva Zlínského kraje

Ilustrační foto: Vlastimil Langer