Do sociální oblasti jde letos historicky nejvíc peněz za dobu existence kraje

15.11.2017 18:09

ZLÍNSKÝ KRAJ – Největší finanční dotaci v porovnání s minulými lety uvolnilo pro letošní rok na základě požadavků kraje Ministerstvo práce a sociálních věcí na činnost sociálních služeb na území regionu.
„Za celý rok bude v této oblasti rozděleno téměř 785 milionů korun, přičemž 769 milionů korun včetně dotace 58 milionů korun na platy pracovníků sociálních služeb činí prostředky ze státní pokladny a 16 milionů je příspěvek z rozpočtu kraje,“ informovala radní Zlínského kraje Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.
„Díky velkému úsilí vyvíjenému i prostřednictvím Asociace krajů České republiky se nám podařilo získat pro sociální oblast opravdu historicky největší finanční injekci na zajištění dostupnosti služeb i na posílení platů. Není to stoprocentní splnění požadavku, který jsme vůči Ministerstvu práce a sociálních věcí uplatňovali, k úplné spokojenosti a k ideálnímu pokrytí všech požadavků bychom potřebovali ještě dalších 50 milionů korun, nyní jsme na úrovni 93 procent požadované státní dotace, ale i tak vnímáme jako pozitivní skutečnost, že se finanční situace v sociálních službách letos významně zlepšila,“ řekla radní Michaela Blahová.
Na území Zlínského kraje je poskytováno 270 sociálních služeb a zaměstnáno je zde 7389 osob.

Vlastimil Langer
Ilustrační foto: www.kr-zlinsky.cz