Do průmyslové zóny Holešov se přemístí nová společnost

15.04.2019 17:42

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rada Zlínského kraje udělila souhlas s provedením stavby investičního záměru zlínské společnosti Blachere Factory Central Europe ve Strategické průmyslové zóně Holešov. V nově postavených budovách se budou vyrábět a kompletovat vánoční dekorace.

„Společnost zvyšuje své výrobní kapacity a v našem kraji by nově měla do roku 2021 nabídnout až 180 pracovních míst. Do budoucna plánuje i zřízení logistického centra pro ostatní pobočky v Evropě, čímž by mohly vzniknout další pracovní příležitosti,“ uvedl náměstek hejtmana Josef Zicha, který je zodpovědný za oblast strategického rozvoje a územního plánování.

„Společnost, která je pobočkou francouzské rodinné firmy, sídlí ve Zlíně. Současnou výrobu má ale u Brna. Do nově vzniklého areálu, který by mohl být dokončen už v roce 2020, se přestěhuje výroba a skladování, provozovna vývoje i sídlo firmy,“ informovala krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

Na pondělním jednání radní schválili také nová Rámcová pravidla při procesu obsazování areálu Strategické průmyslové zóny Holešov investory.

„Stávající rámcová pravidla byla v praxi překonána faktickým vývojem poptávky po pozemcích, změnou právních předpisů a organizačních struktur na straně Zlínského kraje. Cílem nových pravidel je zestručnění úpravy, promítnutí změn právních předpisů a organizačních struktur a zdůraznění individuálního přístupu k investorům,“ vysvětlil Josef Zicha.
Rámcová pravidla pro jednání s investory pomohou zajistit efektivní, pružnou a transparentní komunikaci s investory a dotčenými subjekty. Nová pravidla platí od okamžiku schválení.
Vlastimil Langer
Foto: www.kr-zlinsky.cz

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz