Do opravy komunikace v ulici K. Čapka vloží město 1,7 milionu korun

10.06.2020 16:47

OTROKOVICE - V polovině června začnou práce na opravě místní komunikace v ulici K. Čapka, v části Baťov. „První etapa rekonstrukce vozovky by měla být provedena během tří měsíců. Město do její opravy investuje přibližně 1,7 milionů korun,“ uvedla tisková mluvčí otrokovické radnice Romana Pastuszková.

Vozovka se nachází v zastavěném území města v blízkosti průmyslového areálu u Technických služeb Otrokovice až po řadové garáže. „Vykazuje značné poruchy a nerovnosti povrchu, který je v havarijním stavu. Komunikace slouží jako přístupová cesta k okolním stavbám a jako propojovací cesta s dalšími komunikacemi v dané lokalitě. Celkově je stavba rozdělena na dvě etapy. První etapa je navržena od napojení na ulici Moravní po začátek úseku, kde je komunikace lemována po levé straně plechovým oplocením,“ uvedl Erik Štábl z rozvoje majetku města.

Doplnil, že druhá etapa u areálu Technických služeb Otrokovice (TSO) je plánována rok 2021. Etapizace výstavby je řešena z důvodu nezbytnosti zajištění dopravní obslužnosti areálu TSO tak, aby byl příjezd zabezpečen po celou dobu stavby vždy alespoň z jednoho směru.                 
Vlastimil Langer

Zdroj: MěÚ Otrokovice
Ilustrační foto: Archiv KNZ