Do obnovy školských zařízení investuje letost vsetínská radnice 98 milionů korun

11.02.2019 07:42

VSETÍN - Do školských zařízení plánuje letos město Vsetín investovat téměř 98 milionů korun. Práce budou pokračovat na projektu Řemeslo má budoucnost.

„Rekonstruována bude kuchyně v základní škole Ohrada. Na téže škole je plánována také přeměna bývalého bytu na učebnu pro zájmové vzdělávání, a obnovy se dočká i část sportoviště. Město má v plánu také revitalizaci školního areálu na základní škole Sychrov, zateplení školní družiny na základní škole Trávníky, a pokračovat se bude také ve výměně elektroinstalace pavilonu 1. stupně v základní škole Luh,“ informovala tisková mluvčí vsetínské radnice Alexandra Buršíková.

Největší investicí letošního roku jsou pokračující práce na projektu Řemeslo má budoucnost. Stavební úpravy byly zahájeny loni v říjnu, a dosud bylo proinvestováno 11 milionů korun. Převážná část nákladů bude investována až letos. Modernizace se týká základních škol Luh, Ohrada, Trávníky a Sychrov. Při stavebních úpravách je dbáno na bezbariérovost modernizovaných prostor i areálů škol a na vytvoření důstojného zázemí pro poradenská pracoviště. Práce na realizaci projektu, jehož cílem je výrazně zmodernizovat vybrané odborné učebny a zatraktivnit vzdělávání pro žáky i učitele, budou probíhat až do červa letošního roku.

 „Vše je koordinováno tak, aby nedocházelo k narušení výuky,“ uvedl starosta Jiří Růžička s tím, že rozsáhlá modernizace si celkem vyžádá bezmála 61 milionů korun. „Na akci město získalo dotaci z Evropské unie a státního rozpočtu ve výši devadesáti procent nákladů. Zbylých deset procent financí Vsetín pokryje ze svého rozpočtu. Modernizace je rozdělena na dvě části, a to na stavební práce a vybavení učeben,“ sdělil Jiří Růžička.

Další investicí do školských zařízení je rekonstrukce školní kuchyně v základní škole Ohrada. Stavební úpravy včetně celého stravovacího provozu se zázemím, kompletní obnovou elektroinstalace, zdravotechniky, vzduchotechniky, výtahu a investic do nového vybavení si vyžádá 25 milionů korun.  „Původní zařízení je čtyřicet let staré,“ upozornil stavební technik vsetínského městského úřadu Pavel Hrtáň. 
S pracemi se začne na konci června a počátkem září by mělo být hotovo. Zároveň dojde na této škole k rekonstrukci bývalého bytu, v němž si škola vybuduje učebnu pro zájmové vzdělávání. Předpokládané náklady na toto dílo činí 1,7 milionů korun. Na Ohradě se bude také pracovat na rekonstrukci sportovního areálu. „Loni se obnovila běžecká dráha, doskočiště a sektor pro vrh koulí. Letos plánujeme vybudování zpevněných chodníků k jednotlivým hřištím,“ vylíčil Pavel Hrtáň s tím, že náklady alokované v rozpočtu dosahují 900 tisíc korun.

Vsetínská radnice plánuje také revitalizaci sportovního areálu na Sychrově. „Kolem fotbalového hřiště budou vybudovány nové prostory pro sport a volný čas, jako je například sportoviště s umělým povrchem na tenis, minitenis, cvičný tenis o stěnu, volejbal, nohejbal a streetball,“ přiblížil stavební technik vsetínské radnice Petr Findeis. V areálu bude vystavěna rozběhová dráha s doskočištěm pro skok daleký a dráha pro běh na padesát metrů. Instalovány v místě budou také posilovací stroje a přístup do areálu bude vybudován ze zámkové dlažby a železobetonové konstrukce. Náklady dosáhnou 10 milionů 900 tisíc korun. „Práce budou zahájeny v květnu a skončí v srpnu letošního roku,“ řekl Petr Findeis.  

Město Vsetín nechá dále zateplit školní družinu na Trávníkách, a to včetně výměny fasády a oken. Práce začnou v červnu a potrvají do konce září. Investice si vyžádá přes 7 milionů korun.

V základní škole Luh se pak bude pokračovat ve výměně elektroinstalace. Loni se pracovalo na pavilonu 2. stupně, letos přijde na řadu pavilon 1. stupně. Náklady se vyšplhají na 3 miliony korun.

Vlastimil Langer

Foto: www.mestovsetin.cz