Do mateřinek nastoupí téměř dvě stovky dětí

04.06.2020 07:07

VSETÍN - Pandemie koronaviru v letošním roce ovlivnila průběh zápisů do mateřských škol i ve Vsetíně. Z důvodu řady restriktivních opatření proběhly pouze formálně podáním žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti dětí ve školkách.

„Město Vsetín je zřizovatelem devíti mateřinek, v nichž je podle školských obvodů pro přijímání dětí do tzv. spádových mateřských škol dětem od tří let garantováno přijetí. Na základě výsledků zápisů by od září mělo do zdejších mateřinek nastoupit celkem 198 dětí, což je o 28 méně než vloni,“ uvedla tisková mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

„I v letošním roce jsme umístili nejen děti, které splňují zákonnou povinnost přijetí do mateřské školy, tedy tříleté a starší, ale s ohledem na volné kapacity jsme mohli přijmout i děti mladší tří let. Těchto případů ale nebylo tolik jako v minulých letech, neboť od nového školního roku vejde v platnost ustanovení vyhlášky o předškolním vzdělávání, podle nějž se musí za každé přijaté dítě mladší tří let snížit počet dětí ve třídě o dvě,“ informoval místostarosta pro oblast školství Tomáš Pifka.

Vsetínské mateřské školy jsou připraveny i nadále přijímat děti s nejrůznějšími hendikepy. MŠ Kobzáňova jako bezbariérová mateřinka je otevřena všem dětem bez rozdílu, děti s vadami řeči přijmou do dvou tříd MŠ Sychrov a do jedné třídy MŠ Benátky. MŠ Rokytnice se připravuje i pro nový školní rok na provoz speciální třídy zaměřené na oční vady.    
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Vsetín