Do krajských silnic se vloni investovalo téměř půl miliardy korun

25.01.2019 12:20

ZLÍNSKÝ KRAJ – Úspěšný rok, co se týká investic do silnic II. a III. třídy včetně mostů, má za sebou Zlínský kraj. Prostřednictvím své příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje dokončil 25 rekonstrukcí silnic a mostů o celkové délce téměř 22 kilometrů. „Hodnota těchto staveb přesáhla 450 milionů korun. Podařilo se nám při tom ve významné míře využít dotačních prostředků Evropské unie i Státního fondu dopravní infrastruktury,“ sdělil Pavel Botek, náměstek hejtmana Zlínského kraje, zodpovědný za oblast dopravy. Protože některé stavby trvají i déle než jeden kalendářní rok, přecházejí z minulých let nebo budou pokračovat v následujících letech, jejich průběžné financování v kalendářním roce se liší od konečných cen jednotlivých staveb. Vynaložené prostředky během roku 2018 jsou následující:
Z evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byly čerpány prostředky na 11 staveb, celkem 262,185 milionu korun,
prostředky Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) byly využity na 7 staveb a dosáhly částky 78,966 milionu korun,
Zlínský kraj se podílel na úplném nebo částečném financování 19 staveb (nebo jejich příprav) a zaplatil za ně 119,284 milionu korun,
na investiční silniční stavby ve Zlínském kraji včetně majetkového vypořádání a projektové přípravy se vynaložilo v roce 2018 celkem 479,687 milionu korun.
Pro srovnání – v roce 2017 činila celková roční částka pro stejné účely 477,164 milionu korun, v roce 2016 to bylo 295,425 milionu korun a v roce 2015 bylo investováno 687,244 milionu korun.
Nejnákladnější stavbou dokončenou v minulém roce byl silniční nadjezd 05735-1 ve Vsetíně za 92,4 milionu korun, rekonstrukce 2,7 kilometru silnice II/481 u Velkých Karlovic za 64,9 milionu korun a rekonstrukce 3,7 kilometru silnice II/437 v Ratiboři za 56,4 milionu korun.
„Kromě investičních staveb, které jsou komplexními rekonstrukcemi silnic s úpravou šířkových poměrů, jsme během roku vynaložili nemalé prostředky také na stavební údržbu mostů a opravy povrchů vozovek. Pro motoristy jsou nejvíce viditelné právě celoplošné obnovy povrchů vozovek, tedy frézování a pokládky nových živičných vrstev tam, kde není nutný zásah do konstrukce či směrového nebo výškového profilu silnice,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Takto se během roku podařilo položit souvislé úseky nového povrchu vozovek v délce bezmála 35 kilometrů za 84,5 milionu korun z dotace SFDI. Dalších 9 milionů korun se podařilo získat z fondu BESIP na úpravu silnice mezi Pozlovicemi a Petrůvkou.
„Ve stavební činnosti a přípravě dalších staveb a jejich financování budeme samozřejmě plynule pokračovat. V prosinci jsme podali pět projektových žádostí o dotaci v rámci IROP na rekonstrukce silnic v úsecích Hovězí – Huslenky, Loukov, Bystřice pod Hostýnem – hranice kraje, Velká Lhota – Valašská Bystřice a Prostřední Bečva – Velké Karlovice,“ dodal Bronislav Malý.
Vlastimil Langer
Ilustrační foto: Archiv KNZ
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz