Do deseti let chce být Valmez bez závažných dopravních nehod

13.01.2021 16:05

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Od letošního roku má radnice k dispozici platnou strategii bezpečnosti silničního provozu na roky 2021-2030 (dále strategie). „Jejím hlavním cílem je Valašské Meziříčí – město bez závažných dopravních nehod,“ sdělil tiskový mluvčí meziříčské radnice Jakub Mikuš.

Novou strategii připravila valašskomeziříčská Komise BESIP ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu Brno. „Vychází mimo jiné z takzvané Vize nula, k níž jsme se připojili už dříve, a jejímž cílem je zcela eliminovatsmrtelné dopravní nehody na území Valašského Meziříčí,“ řekla místostarostka Zdislava Odstrčilová.

Z analytické části strategie vyplývá, že za posledních 10 let (2010-2019) na území města Valašské Meziříčí zemřelo 9 osob, těžce zraněno bylo 49 a lehce pak 469 osob. K dalším 880 nehodám došlo„pouze“ s hmotnou škodou a celkové ekonomické ztráty podle výzkumníků dosáhly bezmála jedné miliardy korun.
„Všechna uvedená čísla jsou alarmující. To je také hlavní důvod, proč si strategie pro dalších deset let klade za cíl právě vizi: Valašské Meziříčí – město bez závažných dopravních nehod,“ vysvětlila místostarostka Odstrčilová. Dopomoci k tomu má navrhovaný Akční program.
„Mimo jiné na základě vytipovaných problémových lokalit stanovuje opatření, jejichž realizace může během dvouletých cyklů přispět ke snížení dopravní nehodovosti a jejích následků. S tím souvisí také pokračování dlouhodobé činnosti naší Komise BESIP, která pravidelně organizuje množství výchovných a vzdělávacích akcí pro děti, mládeže i širokou veřejnost zaměřených na zodpovědné chování a pohyb na komunikacích,“ dodala místostarostka

Uvedený strategický dokument města zároveň navazuje na Strategii bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje a na Strategii BESIP 2021-2030 ČR. Radnice za jeho vytvoření zaplatila 80 tisíc korun.
Vlastimil Langer

Zdroj: MěÚ Valašské Meziříčí

Ilustrační foto: Archiv KNZ