Do boje o starostu Vsetína jde Michal Berg, chce, aby město správně fungovalo

09.08.2018 16:46

VSETÍN - Koalice pro otevřený Vsetín (KOV) představila ve čtvrtek 9. srpna složení kandidátky a priority volebního programu. „Aby se město mohlo dobře rozvíjet, musí v prvé řadě správně fungovat,“ uvedl lídr KOVu a kandidát na starostu Michal Berg. „V tomto má Vsetín největší nedostatky. K čemu jsou megalomanské plány na stavbu lanovky, když na Ohradě již dva roky páchne kanalizace, chodníky jsou samá díra a MHD máme nejdražší v celém Česku? S trochou nadsázky říkáme: namísto lanovky, opravme nejdřív vozovky,“ glosoval Michal Berg.

„Udělali jsme si srovnání a zjistili, že MHD na Vsetíně je nejdražší v Česku. Zatímco roční Lítačka v Praze stojí 3650 Kč a v Brně šalinkarta 3325 Kč, ve Vsetíně zaplatíte za celý rok 4000 Kč. Nejdelší kupón se totiž dá koupit jen na tři měsíce a stojí 1000 korun,“ vyjmenoval Michal Berg jeden z problémů v dopravě. „Potřebujeme MHD zlevnit snížením ceny za dlouhodobé jízdenky minimálně o čtvrtinu. Ale také zkvalitnit, aby spoje více vyhovovaly lidem, navazovaly na vlaky nebo příměstské autobusy a jezdily častěji,“ dodal.
Kromě MHD je v dopravních plánech KOV větší podpora cyklodopravy budováním bezpečných cyklostezek. „Čím více lidí bude jezdit autobusem nebo na kole, a to včetně elektrokol, tím volněji bude na ulicích pro ty, co autem jezdit musí,“ podrthl lídr kandidátky. KOV naopak nepodporuje zdražování parkování v centru města. „Cestu vidíme ve zlepšení nabídky jiných druhů dopravy. Čím bude parkování na oficiálních místech dražší, tím budou lidé více parkovat tam, kde se nesmí, nebo v místech určených primárně pro rezidenty, jako je Kolonka,“ vysvětlil Berg.

Na pátém místě jde do voleb Milan Chlápek, architekt a urbanista, který stojí za úspěšnými projekty jako je obnova vsetínského parku u trati nebo revitalizací vnitrobloků v místní části Kolonka. V zastupitelstvu se chce zaměřit na veřejná prostranství a vzhled města. „Vsetínu chybí funkce městského architekta, kterou mají například v Rožnově nebo v Uherském Hradišti. Takový člověk může vedení města pomáhat s odborným dohledem nad rozvojem města, které potom bude vypadat mnohem lépe. Chceme také, aby se všechny důležité stavební projekty řešit formou architektonické soutěže, protože ta přinese vždy více variant řešení a vybere se to nejlepší,“ vyjmenoval své priority Milan Chlápek. KOV chce zlepšit zahlcení města vizuálním smogem, tedy množstvím nijak neregulovaných reklam. Podobně jako v Brně chce živnostníkům poskytnout odbornou pomoc a finanční příspěvek, pokud stávající reklamy a vývěsní štíty vymění za nové.

S veřejnými prostory souvisí také lepší péče o zeleň, její další rozvoj a čistota města. „V těchto parných dnech už snad nikdo nepochybuje, že zeleň ve městě není jen od toho, ,abychom to tu měli hezké', ale abychom ve městě mohli vůbec žít. Poskytuje chládek v létě, zadržuje vodu a chrání před následky klimatických změn. Proto se jí musí věnovat mnohem větší péče, musíme bránit zbytečnému kácení a sázet nové stromy a keře,“ dodal Milan Chlápek. K čistotě města pak patří i omezení produkce odpadů. KOV například bude navrhovat, aby na všech akcích města byly využívány vratné kelímky namísto plastových jednorázových. Rovněž chce umožnit občanům sběr bioodpadu, včetně komunitního kompostování.

Koalice pro otevřený Vsetín chce také podpořit kulturní a společenský život města. Na třetím místě kandidátky je proto úspěšná hudebnice a organizátorka kulturních akcí Hana Škarpová. „Chci podpořit všechny ty, kdo ve městě něco organizují, ať už v kultuře nebo ve sportu. Dnes je situace taková, že každý, kdo si žádá o pár tisícikorun příspěvku na veřejnou akci, se při jednání s městem cítí pomalu jako nepřítel. Aktivních lidí si ale musíme vážit a podporovat je. Jinak se ve městě bohužel nebude nic dít,“ vylíčila Hana Škarpová své priority. Koalice pro otevřený Vsetín by ráda rozšířila nabídku akcí, na kterých se lidé mohou potkávat. Plánuje například každou neděli odpoledne uzavřít Smetanovu ulici od Žerotínovy po VZP pro auta a zpřístupnit ji občanům pro in-line bruslení, vycházky a aktivity pro děti.

Celou kandidátku KOV a kompletní volební program najdete na webu www.otevrenyvsetin.cz .

Vlastimil Langer

Ilustrační foto: Archiv KNZ