Díky projektu Housing first získalo domov prozatím čtrnáct osob

17.12.2020 07:40

OTROKOVICE - Zajistit standardní bydlení lidem v bytové nouzi a začlenit je do běžného způsobu života jsou hlavní cíle projektu Housing first Otrokovice. Doposud se podařilo ubytovat čtrnáct domácností bez stabilního přístřeší. Projekt bude pokračovat do poloviny roku 2022.
„Naším úkolem je získat pro účastníky projektu standardní nájemní bydlení a následně si klademe za cíl pracovat s klienty tak, aby si je dlouhodobě udrželi,“ vysvětlil Josef Zdražil, koordinátor projektu.
Do projektu jsou zapojeny osoby z Otrokovic, které jsou nejvíce ohroženy, tedy osoby bez přístřeší žijící na ulici či v provizorních podmínkách nebo v azylových domech.
„Koncem října 2020 bylo evidováno celkem 34 zájemců (jednotlivců či rodin) o zapojení do projektu Housing first, z nichž 14 získalo nájemní smlouvu ve standardním bytě na dobu šesti měsíců, další dva získali nájemní smlouvu mimo projekt,“ uvedla tisková mluvčí otrokovické radnice Romana Pastszková.
Se všemi 34 účastníky projektu je intenzivně vykonávána sociální práce. V době nouzového stavu od března do května probíhala hlavně telefonicky nebo osobně po časově omezenou dobu, aby se eliminovalo riziko nákazy koronavirem. Mimo období nouzového stavu probíhala spolupráce s účastníky projektu osobně, a to buď terénní formou v domácnostech účastníků, nebo v prostorách Městského úřadu Otrokovice.
„Práce sociálních pracovníků s klienty je mnohdy náročná a je v prvé řadě zaměřena na udržení bydlení a celkové zotavení klienta. Pro prodloužení nájemní smlouvy je pak důležité řádně platit nájemné a být slušným sousedem, což jsou nejdůležitější podmínky, které musí klienti zvládat. A velké většině se to i díky dobré práci kolegů sociálních pracovníků daří,“ dodal Josef Zdražil.
Do projektu Housing first jsou vytipovávány osoby, které mají o začlenění do běžného života zájem a patří k těm, které mají na běžném trhu s bydlením nejmenší naději, že by si bydlení mohly zajistit samy. Se vstupem do projektu se ale pojí řada nových povinností, a ne všichni novou životní příležitost dokážou uchopit správným způsobem. „Nelze pomoci každému, ale pokud se podaří získat dlouhodobé bydlení pro ty, kteří o to skutečně stojí, má tato práce smysl,“ uzavřel Zdražil.

Projekt Housing first Otrokovice, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0014093, je realizován od 1. února 2020, ukončen bude 30. června 2022. Projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost (85 %), ze státního rozpočtu (10 %) a z rozpočtu města Otrokovice (5 %).
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Měú Otrokovice