Děti okouzlily publikum tancem i zpěvem

12.05.2019 08:29

VSETÍN – Tancem ožila v sobotu 4. května sportovní hala Na Lapači. ZŠ Sychrov tam uspořádala ve spolupráci s městem, střediskem volného času Alcedo, Vsetínskou sportovní a ZŠ Valašská Polanka 2. ročník Taneční přehlídky dětí ze základních škol.

Po úvodním slovu místostarosty Pavla Bartoně přišli na řadu již samotní tanečníci a zpěváčci. Dvouhodinový program byl vskutku pestrý. Diváci zhlédli 18 tanečních vystoupení dětí ze Vsetína a okolí. 
„Tanečnice a tanečníci předvedli choreografie v show-dance, orientálních a romských tancích, v moderně či zumbě. Nezapomnělo se ani na rope skipping, cvičení na trampolínkách nebo baletní sólo tance na špičkách,“ uvedla hlavní pořadatelka Denisa Rýzová.
Program přehlídky zpestřila i dvě pěvecká vystoupení. „V roli zpěváků se objevila Giuliana Terziari ze čtvrtého ročníku Základní školy Sychrov s písní Mama Maria a nejmenší taneční Mini-Brouček a pěvecký účastník Deniska Rýzová s písní jen Růžová to může být. Nebylo pro ně lehké vystoupit samotné v hale, ale oběma se výkon moc povedl,“ ocenila Denisa Rýzová.

Poděkování za přípravu a organizaci právem patří všem, kteří se na taneční přehlídce podíleli, sponzorům, lektorům a v neposlední řadě i rodičům, že děti podporují v tom, co je baví.
Vlastimil Langer

Foto: www.mestovsetin.cz