Dárci plazmy mají v Uherskohradišťské nemocnici nové prostory, odběry nyní probíhají denně

29.05.2020 09:09

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Nové prostory vyčlenila Uherskohradišťská nemocnice pro odběry krevní plazmy a upravila pravidla pro dárce tak, aby se na Hematologicko-transfuzním oddělení nepotkávali ve větším počtu.

„Tyto kroky si vyžádala situace spojená s probíhající pandemií koronaviru, nový systém organizace odběrů krve a krevní plazmy ale zůstane zachován i po jejím odeznění. Ročně zdravotníci v nemocnici v Uherském Hradišti provedou okolo 13 tisíc odběrů plné krve a pět tisíc odběrů plazmy,“ informoval tiskový mluvčí nemocnic Zlínského kraje Egon Havrlant.

„Povozní úpravy byly nezbytné. Při běžných odběrech se u nás potkávaly desítky lidí, někdy to bylo sto až sto padesát dárců za jedno dopoledne. Takový zájem nás samozřejmě těší, ale za současné situace to už bohužel není možné. Proto nyní dárce objednáváme na přesné datum a čas, aby přicházeli postupně. Chráníme tím dárce samotné a také naše zdravotníky,“ vysvětlila Marta Černá, primářka Hematologicko-transfuzního oddělení Uherskohradišťské nemocnice.

Dlouhá léta byli dárci v Uherském Hradišti zvyklí přijít darovat podle svého uvážení, pro odběry plné krve byly vyčleněny dva dny v týdnu. Zbylé tři dny pak byly určeny pro časově náročnější odběry plazmy.
„Odběry krve a plazmy jsme nyní od sebe oddělili. Darovat krev tak lidé dál přicházejí do prostor transfuzního oddělení u vstupu do nemocnice, jak byli zvyklí. Pro dárce plazmy jsme upravili volné prostory v budově ‚Skleňáku‘. Můžeme tak oba typy odběrů provádět každý všední den, aniž by kolidovaly. Je nutné se ale vždy dopředu objednat přes náš on-line rezervační systém na webových stránkách,“ popsal René Kamrla, zástupce primářky transfuzního oddělení.

Nové pracoviště pro odběry plazmy vzniklo v prostorách bývalého dětského oddělení ve 3. patře budovy F, k dispozici má osm odběrových křesel vybavených separátory.
 „Dárci by k nám měli samozřejmě přicházet pouze tehdy, pokud se cítí zdraví. U vstupu si dezinfikují ruce, měříme jim teplotu a musí mít i nasazenou roušku. Na rozdíl od odběru krve, kde je ideální a univerzální dárce člověk s krevní skupinou nula a nejlépe nula mínus, tedy Rh negativní, u dárců plazmy není naše závislost na krevních skupinách tak velká. Univerzální je zde skupina AB, ale rádi přivítáme dárce plazmy všech krevních skupin,“ připomněl René Kamrla.

Už na přelomu dubna a května se začaly nemocnice Zlínského kraje postupně vracet k plánovaným operacím, narostla tak i poptávka po transfuzních přípravcích. Pocítili to i zdravotníci na Hematologicko-transfúzním oddělní Uherskohradišťské nemocnice. „Zvali jsme intenzivně dárce k odběrům, bylo to pár dnů docela hektické, ale už se situace postupně stabilizovala. Naši dárci všechna opatření respektují a jsou vstřícní, za což jim náleží naše poděkování,“ doplnila Marta Černá.

Dárcovské odběry nyní probíhají v Uherskohradišťské nemocnici podle rezervačního systému každý pracovní den od 7.00 do 10.30 hodin v budově  H, odběry plazmy se provádějí ve 3. podlaží budovy F („Skleňák“), a to každý pracovní den od 7.00 do 12.00 hodin. Více informací a rezervační systém lze najít na www.nemuh.cz/doc/darci-krve.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Egon Havrlant, tiskový mluvčí nemocnic Zlínského kraje