Další úsek dlážděné vozovky zmizel v Nivnici

09.12.2017 12:29

ZLÍNSKÝ KRAJ - Klidnější jízda po novém živičném povrchu vozovky čeká nyní na motoristy, kteří projíždějí Nivnicí ve směru na Korytnou nebo Suchou Loz. „Silničáři v Nivnici dokončili rekonstrukci průtahu obcí v délce 813 metrů. Stavba za více než devět milionů korun byla spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ informovala krajská.
Předmětem díla byla stavební úprava silnice v obci Nivnice, která spočívala v obnově konstrukčních vrstev a náhradě povrchu z žulových kostek novým povrchem z asfaltového betonu. Součástí zakázky byla kompletní obnova odvodnění vozovky a trvalého dopravního značení.
Souběžně se stavbou ŘSZK realizovala obec Nivnice pokládku veškerých obrub, stavební úpravy sjezdů k nemovitostem, připojení místních komunikací, předláždění chodníků. „Konečná cena za tuto zakázku činí 9,338 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce byly zahájeny v druhé polovině června,“ dodala tisková mluvčí.

Vlastimil Langer

Foto: www.rszk.cz