Další poklad mincí z Hostýnských vrchů obohatil sbírku Muzea jihovýchodní Moravy

08.07.2020 09:17

ZLÍN – Po zlatém pokladu 74 zlatých mincí z konce května letošního roku získalo nedávno Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně další hodnotný nález, tentokrát 49 stříbrných a zlatých mincí, uložených v nevelké nádobce. V obou případech byl jejich nálezcem Amatérský spolupracovník zlínského muzea Tomáš Melich.

Koncem května Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně převzalo depot 74 zlatých mincí, který náhodně našel Tomáš Melich v lesích Hostýnských vrchů.

„Archeologové ze zlínského muzea společně s nálezcem i svými kolegy z Ústavu archeologické památkové péče v Brně a Muzea Komenského v Přerově provedli na místě nálezu průzkum, jenž měl ověřit nálezové okolnosti, zdokumentovat nálezovou situaci a případně dohledat další mince. A to se skutečně podařilo - na svahu pod místem uložení depotu mincí ležely ještě tři zlaté dukáty,“ uvedla Silvie Lečíková, vedoucí obchodního oddělení MJVM Zlín.

To však nebyl jediný úspěch toho dne. Amatérský spolupracovník zlínského muzea Tomáš Melich měl neuvěřitelné štěstí - při prospekci blízkého okolí nálezu totiž objevil další mincovní depot, opět z období třicetileté války a opět téměř pod povrchem terénu. Tento druhý poklad, který vážil téměř jeden  kg, obsahoval 49 stříbrných a zlatých mincí, uložených v nevelké nádobce.
„Mezi stříbrnými ražbami převažují tolary různých habsburských panovníků (např. Ferdinand II, Rudolf II, Filip III. Španělský), ale objevují se i tolary saského kurfiřta Johanna Georga I. či tolar salzburského arcibiskupa. Drobnější stříbrné mince patřily většinou k ražbám polského krále Zikmunda III. Vasy. Soubor doplňuje 12 zlatých dukátů císaře Matyáše nebo Ferdinanda II, čtyři ze zlatých mincí jsou osmanské, podobně jako při prvním nálezu,“ sdělila podrobnosti k pokladu archeoložka muzea Jana Langová.

Oba depoty, obsahující zlaté a stříbrné mince z období 2. poloviny 16. a 1. třetiny 17. století a nacházející se v nevelké vzdálenosti od sebe, byly nejspíše uloženy do země v průběhu neklidných časů třicetileté války. Je velmi pravděpodobné, že mince, představující v tehdejší době jistě značnou hodnotu, patřily jedinému majiteli, který svůj „poklad“ ukryl z bezpečnostních důvodů na dvou různých místech.

„Také druhý nález se stal součástí archeologických sbírek našeho muzea,“ uvedl ředitel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Pavel Hrubec. „Je pro nás, a doufáme, že i pro veřejnost, mimořádně vzrušující, protože kromě své věcné hodnoty vyvolává řadu otázek stran svého tajemného původu,“ poznamenal ředitel muzea.

Vzhledem k velkému ohlasu, který nález vyvolal, rozhodlo se muzeum oba depoty vystavit i pro veřejnost. Od 17. července do 2. srpna se stanou součástí výstavy Příběh železa v 1. NP 14. budovy. Jejich prezentace bude zahájena už 16. 7. v 16 hodin a archeoložka Jana Langová podá při této příležitosti k nálezům odborný výklad a od 17 hodin naváže komentovanou prohlídkou výstavy Příběh železa.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Archiv Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně