Další opravy v nemocnicích za více než 2,5 milionu schválila krajská rada

17.06.2020 11:52

ZLÍNSKÝ KRAJ – Další opravy a technická zhodnocení majetku, který kraj pronajímá svým nemocnicím, schválila Rada Zlínského kraje. „Jsou do něj zahrnuty práce v celkové výši 2,573 milionu korun, které letos hodlají uskutečnit Uherskohradišťská, Kroměřížská a Vsetínská nemocnice,“ informovala krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

„Již v lednu a dubnu jsme schválili opravy a technická zhodnocení majetku v našich nemocnicích za zhruba 15 milionů korun, nyní jde o další práce za více než 2,5 milionu. Celkově se tedy jedná o práce za téměř 18 milionů korun,“ uvedl hejtman Jiří Čunek.

„Vzhledem k tomu, že jde o majetek, který kraj těmto třem nemocnicím pronajímá, plány oprav a technického zhodnocení nad rámec obvyklého udržování musí podle aktuálních potřeb schvalovat krajská rada. Takto odsouhlasené akce nemocnice uskuteční a následně nám je vyfakturují,“ vysvětlil Libor Pecháček, vedoucí Odboru investic krajského úřadu.

Uherskohradišťská nemocnice přistoupí k opravě venkovní kanalizace před budovou dopravního dispečinku (náklady 410 tisíc korun) a k opravě podlahy z PVC ve druhém nadzemním podlaží jídelny (450 tisíc korun).

Kroměřížská nemocnice bude realizovat výměnu dorozumívacího zařízení na plicním oddělení (602 tisíc korun), dále opravu radiátorů a ventilů na chirurgii II. (173 tisíc korun) a výměnu osvětlení na oddělení ošetřovatelské péče (268 tisíc korun).

Vsetínská nemocnice bude modernizovat otvírání vstupních protipovodňových dveří (203 tisíc korun), odstraní havárii stoupacího potrubí na oddělení chirurgie (178 tisíc korun) a vymění okna na jednotce intenzivní péče v budově B (289 tisíc korun).

Krajská nemocnice T. Bati hospodaří na vlastním majetku, který ji v roce 2011 převedl Zlínský kraj, proto plán oprav a technického zhodnocení krajské radě ke schválení nepředkládá.
Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj
Ilustrační foto: Archiv KNZ